YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
                                           Arabuluculuk Komisyonu.jpg

               Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
           Arabuluculuk Komisyonu İletişim Bilgileri

Asil Üyeler

1

Hasan Kerim ŞENYURT

İl Kültür ve Turizm Müdür V.

2

Lütfi İBİŞ

İl Kültür ve Turizm Müdür Yrd.

3

Ahmet ELMALI

İl Halk Kütüphanesi Müdür V.

Yedek Üyeler

 1 Nesimi GÖZÜBÜYÜK İl Kültür ve Turizm Müdür Yrd.

2

Ömer YILMAZ

Müze Müdür V.

3

İdris MALKOÇ

Sorgun İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü


Not: Arabuluculuk Komisyonu Müdürlük Makamının 11.06.2019 tarihli ve 479822 sayılı onayı
         ile oluşturulmuştur.

        Arabuluculuk davet mektubunda; başvuru sahibi ile görüşülmek suretiyle talebi / talepleri net
olarak belirtilmelidir.
        Davet mektuplarında; başvuru sahibinin ilimiz sınırlarında Bakanlığımız ve Müdürlüğümüze
bağlı birimlerden hangisinde, hangi tarihlerde görev yaptığının ve hangi görevde çalıştığının bilgileri
ile varsa  tüm bilgi ve belgelerin yer alması,  arabuluculuk  sürecinin  olumlu yönde sonuçlanabilmesi
açısından son derece önem arz etmektedir.

İletişim Bilgileri :

Telefon: 0 354 212 82 96

Faks     : 0 354 212 75 69

E-Posta Adresi : iktm66@ktb.gov.tr

KEP Adresi :yozgatkulturturizm@hs01.kep.tr


Adres:

Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No: 57 Yeni Hükümet Konağı Kat:3 - YOZGAT
Nesimi GÖZÜBÜYÜK

Nesimi GÖZÜBÜYÜK

Nesimi GÖZÜBÜYÜK