YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

CELAL OĞLAN TÜRKÜSÜ

          Celal Oğlanın hangi köyden olduğu bilinmemektedir. Celal asker dönüşü aynı köyden Elif adlı bir kız ile nişanlanır. Kızın babası başlık parasını çok ister. Celal Oğlan üç sene gurbete gider. Başlık parasını tamamlar, köyüne döner, düğün bayrağını kaldırır ancak Elif’te başkalarının da gözü vardır. Fakat Elif, Celal Oğlanı sevmektedir. Elifin çeyizi yazılırken Celal oğlan düşmanları tarafından vurularak öldürülür. Alı yeşili ortada kalan Elif, elinde kınası ve başının duvağı ile başlar Celal oğlan türküsünü söylemeye. Elif, Celal oğlanın sevgisine hürmeten ömrünün sonuna kadar bir daha evlenmez.
 

Aşağıdan guş geliyo

Sesi bana hoş geliyo

Celal'i götüren motor

Geri dönmüş boş geliyo

 

Celal oy, oy eşim oy oy !

Kesillecce başım oy oy

 

Evimizin önü yonca

Yonca gahmış dam boyunca

Bu yoncayı kim biçecek

Celal oğlan olmayınca

 

Celal oy, oy eşim oy oy !

Kesillecce başım oy oy

 

Evlerinin önü iğde

İğdenin dalları yerde

Düğünümüz başlayacak

Celal oğlan acep nerde

 

Celal oy, oy eşim oy oy !

Kesillecce başım oy oy

 

Aşşadan gelir deve

Gevişini geve geve

Sanki bende gelin m'oldum

Celalgilin böyük eve

 

Celal oy, oy eşim oy oy !

Kesillecce başım oy oy 

 

İpek mendil dane dane

Yudular serdiler güne

Ana Celal'im vurdular

Başucunda döne döne

 

Celal oy, oy eşim oy oy !

Kesillecce başım oy oy

 

Evimizin önü arpa

Gırat gelir gırpa gırpa

Celal oğlan can veriyo

Ganadını çırpa çırpa

 

Celal oy, oy eşim oy oy !

Kesillecce başım oy oy

 

Evlerinin önü mezar

Celal oğlan ganda yüzer

Furdular mavizernen

Düşmanlar meydanda gezer

 

Celal oy, oy eşim oy oy !

Kesillecce başım oy oy

 

Babam Gayseri'den geldi

Evimize tufan doldu

Al cehizim yazılırken

Duyuldu ki Celal öldü

 

Celal oy, oy eşim oy oy !

Kesillecce başım oy oy

 

İğde büyük dal atıyo

Celal mezerde yatıyo

Ne yatıyon Celal oğlan

Nişanlını el satıyo

 

Celal oy, oy eşim oy oy !

Kesillecce başım oy oy

 

Yedi geyim çorap ördüm

Yedi gaynım geysin deyi

Sandıh açtım, poşu seçtim

Celal güva girsin deyi

 

Celal oy, oy eşim oy oy !

Kesillecce başım oy oy