YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇADIR HÖYÜK

          Çadır Höyük, Yozgat İl sınırları içindeki Alişar höyüğü'nün 13 km. kuzeybatısında, Sorgun İlçesi'nin güneydoğusunda Kanak Suyu Ovası'nda, Peyniryemez Köyü içinde yer alan bir höyüktür. Çadırhöyük ilk kez 1926 yılında Amerikalı Araştırmacı Von der Osten tarafından tespit edilmiştir. 1994 yılında Chicago Üniversitesinden Dr. Ronald L.Gorny tarafından kazı çalışmalarına başlanılmıştır. Çadırhöyük’te yapılan kazılar neticesinde çok sayıda çeşitli dönemlere ait eserler bulunmuştur.   Tepe, 240 x 140 metre boyutlarında olup yüksekliği ova seviyesinden 32 metredir. Kuzey kesiminde 200 metrelik bir terası vardır ve yerleşme zaman içinde bu yöne kaymıştır. Yerleşmenin, kabaca M.Ö. 5200 yılına dayanan bir geçmişi olduğu belirlenmiştir. Höyüğün asıl yerleşim gördüğü dönem MÖ 2. binyıldır.
    
          Çadır Höyük'ün, bir Hitit yerleşimi olan Zippalanda olduğu tahmin edilmektedir.. Zippalanda, Hitit Fırtına Tanrısı Tarhun ile ilişkili bir kült merkeziydi. Yakınlardaki Çaltepe Dağı'nın da Hitit kayıtlarında "Zippalanda'nın Fırtına Tanrısı'nın Sevgili Dağı" olarak da geçen Daha Dağı olduğu yönünde bazı kanıtlar olduğu belirtilmektedir. Kazılarda ele geçen bronz bir tablette Zippalanda'nın Hattuşa ve Arinna ile birlikte önemli Hitit kült merkezlerinden biri olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla kent ve dağın, ilkbahar ve sonbaharda düzenlenen ve Hitit Kralı'nın katıldığı festivallerde ev sahipliği yaptığı düşünülmektedir. Höyükte yapılan kazı çalışmalarında belirlenen tabakalar eskiden yeniye doğru, Neolitik Çağ, Erken Kalkolitik Çağ, Geç Kalkolitik Çağ, Geç Kalkolitik, Erken Tunç Çağı geçiş evresi, Erken Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı, Geç Tunç Çağı, Geç Tunç Çağı , Erken Demir Çağı geçiş evresi, Erken Demir Çağı, Orta Demir Çağı, Geç Demir Çağı, Bizans Dönemi ve İslam Dönemi'dir.
 
          Kazılarda ortaya çıkan bir kapı ve bu kapıyla bağlantılı çevre duvarının tüm yerleşimi çevrelediği düşünülmektedir. Geç Kalkolitik Çağ'a tarihlenen evlerin tabanları altında çömlekler içinde çocuk gömütleri bulunmuştur. Alişar tipi bir pandantif dışında gömüt armağanı yoktur. Hayvan kemikleri buluntularından sığır, koyun, keçi ve domuz beslendiği, ceylan avlandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bolca kaplumbağa kemikleri bulunmuştur.Çakmaktaşı'ndan yontma taş, bazalttan sürtme taş aletler bulunması, yerleşmenin ıç bölgelerle ticari ilişki içinde olduğunun kanıtı olarak görülmektedir.Bizans Dönemi'ne tarihlenen tabakalardaki en gözde buluntular II. Justinianos (hükümdarlık yılları: MS 685 - 695) tarafından bastırılan bir sikkedir.