YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Hakkında

NÜFUS
 Adrese Dayalı nüfus kayıt sistemine göre ilçenin toplam nüfusu 5.371 dir. İlçe merkezinde yaşayan toplam nüfus 4.089’dur. Büyükkışla kasabası 449, Kozan köyü 425, İğdeli köyü 159, Gülpınar köyü 249 nüfusa sahiptir. Toplam nüfusun 2.773‘ünü kadınlar, 2.598 ‘ini erkekler oluşturmaktadır.
 Genel Coğrafya ve Yeryüzü Şekilleri
 
 
 İlçemiz, İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Bölgesinde yer alan 35–36 derece doğu meridyenleri ile 39-40derece kuzey paralelleri arasında yer alır. Kuzeyinde Sarıkaya ilçesi, güneyinde Felâhiye ilçesi, doğusunda Çayıralan ilçesi ve batısında da Boğazlıyan ilçesi bulunur. Denizden yüksekliği 1225 metredir. Toplam 173 km2 yüzölçümü sahiptir.
        İlçe merkezi düz bir alana kurulmuş olup, etrafı, yüksek olmayan tepelerle çevrilidir. Bu tepeler küçük dere ve çaylarla parçalanarak platolar oluşmuştur. En önemli yükseltisi Gevencik Dağı ( 1607 m) dır. Ayrıca Güllü dağı, Seğmen tepe, Beş tepeler, Akbayır ve Keldağ ilçenin diğer engebeleridir.
 
 İklimi - Bitki Örtüsü
 İlçemizde yurdumuzun büyük bir bölümünü etkisi altında tutan, karasal iklim özellikleri görülür. Yazları sıcak (+ 35 dereceye kadar) ve kurak, kışlar ise soğuk ( -37 dereye kadar) ve kar yağışlı geçer. Yağmur en fazla ilkbaharda Mart-Nisan aylarında. Sonbaharda ise Eylül-Ekim- aylarında yağar. Ortalama yıllık yağış tutarı metrekareye 370 milimetre küptür. Yaz aylarında yağan yağmur ortalaması 6.5 milimetredir, ilçemizde don olaylarından dolayı Ekim ve Kasım aylarına kadar mahsuller zarar görmektedir. Bu nedenle de Sonbahar erken donları ve ilkbahar geç donlarından dolayı ürün ekim ve dikimleri gecikmekte. Hasat erken yapılmaktadır. 2.5–3 aya sığdırılan üretim süresinde ancak bir ürün alınabilmektedir. Ayrıca ilçemizde dolu yağışları da görülmektedir.
        Bitki örtüsü olarak İç Anadolu’nun hakim bitki örtüsü olan bozkırlar hakimdir. Sulanabilen vadi boylarında kavak ve söğüt ağaçları, üzüm bağları ve meyve ağaçları ilçenin diğer bitki örtüsünü oluşturmaktadır.
 
Tarihi
 İlçenin tarihçesi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte Hititler dönemine kadar uzanan bir yerleşim yeri olduğu sanılmaktadır. "Yine tarihi kalıntıların gösterdiğine göre Bizans döneminde de Çandır bir yerleşim yeridir. Daha sonra sırası ile Selçuklular ve Anadolu Beyliklerinden Dulkadiroğluları tarafından yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.
 Tarım, Hayvancılık,
 
İlçemizde don olaylarından dolayı Ekim ve Kasım aylarına kadar mahsuller zarar görmektedir. Bu nedenle de Sonbahar erken donları ve ilkbahar geç donlarından dolayı  ürün ekim ve dikimleri gecikmekte, hasat erken yapılmaktadır. 2.5-3 aya sığdırılan üretim süresinde ancak bir ürün alınabilmektedir. Ayrıca ilçemizde dolu yağışları da görülmektedir.
 
 Bitki örtüsü olarak İç Anadolu’nun bitki örtüsü olan bozkırlar hakimdir. Sulanabilen vadi boylarında kavak ve söğüt ağaçları, üzüm bağları ve meyve ağaçları ilçenin diğer bitki örtüsünü oluşturmaktadır.
Çiftçilerimizin %10 u şekerpancarı üretimi yapmakta olup, hayvancılık üretimi ile birlikte yürütmektedir.
 
Çandır İlçesinin Tarım Arazisi Dağılımı Aşağıdaki Şekildedir.
ARAZİ DAĞILIMI                                                    YÜZÖLÇÜMÜ
Toplam Ekili Alan(Arpa, buğday, mercimek v.b)        97.750 Dekar
Toplam Bağ Alanı                                                      16.048 Dekar
Meyvelik Alan(Elma, armut, ceviz, erik)                        2.033 Dekar
Sebzelik Alan(Domates, biber, patlıcan, soğan)                240 Dekar
Kavaklık Alan                                                                 632 Dekar
Orman Alanı                                                                   136 Dekar
Mera                                                                           15.938 Dekar
Taşlık Arazi                                                                24.457 Dekar
Arsa,bahçe,ev                                                               9.153 Dekar
T O P L A M                                                            166.387 Dekar
 
            Ürünler itibariyle dağılımı ise:
TOPLAM EKİLİ ALAN                                   YÜZÖLÇÜMÜ
Buğday                                                                59.109 Dekar
Arpa                                                                    15.100 Dekar
Nohut                                                                   3.087 Dekar
Mercimek                                                               115 Dekar
Şeker Pancarı                                                       11.000 Dekar
Korunga                                                                  136 Dekar
Fiğ                                                                           200 Dekar
Mısır                                                                        120 Dekar
Yonca                                                                      170 Dekar
 
TOPLAM BAĞ ALANI                                      YÜZÖLÇÜMÜ
Kullanılan Alan                                                      4.733 Dekar
Kullanılmayan Alan                                             11.315 Dekar
 
Kuru Tarım Alanı                                            Yüzölçümü   : 78.000.-Dekar
 
Sulu Tarım Alanı                                            Yüzölçümü     :22.000.- Dekar
 
İlçedeki hayvan varlığı ise;
 
Büyükbaş Hayvan Sayısı: 1150
Küçükbaş Hayvan Sayısı: 3500
 

İLÇEDE İZ BIRAKANLAR
 

1-Milli Güreşçi Mustafa Çetinyürek
2-Çandır İğdeli Köyünden Ak Parti Milletvekili Hüseyin Kansu
3-Çandır İğdeli Köyünden Patrik Şinorik Kalosyan
4-Büyükkışla dan General Altay Tokat
5-Çandır Merkezden Prof. İsmail Erdem
6-Çandır Merkezden Prof. Sadettin Erdem
7-Çandır Merkezden Prof. Kasım Karahan
8-Büyükkışla dan Prof. İbrahim Gülmez
9-İğdeli Köyünden TRT Saz Sanatçısı Bayram Erdoğan
10-İğdeli Köyünden Kaymakam Abdullah Aslan
11-Merkezden Ulemalardan alim ve Gönül Ehli Abdullah Karslı
12-Cücezade Alim-Zat Mustafa karahan Abdullah Efendi talebesi
13-Kesikbaş Lakaplı Mehmet Çavuş(İstiklal Savaşı Şehidi)
14-Dr.Mehmet Murat (Ortopedi uzmanı)