YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arkeolojik Sit Alanları

SARIBABA HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Aydıncık  İlçesi, Kazankaya Beldesi'nin hemen güneydoğusunda, tabanı kayalık olan ve güneybatısında akan Çekerek Irmağına sarp kayalar halinde inen tepede bulunmaktadır. Halk arasında bu tepenin adı Sarıbaba'dır. Yapılan yüzey incelemesinde tepenin yamaçları ve üzerinde yoğun M.Ö.2. bine inen keramikler mevcuttur. Höyüğün üzerinde önceden yapılmış Sağlık Ocağı, birkaç ev şu an durdurulan lise inşaatı bulunmaktadır.
 
GAVURTEPE HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Aydıncık  İlçe Merkezinin yaklaşık 2 kilometre batısında tespit edilen Gavurtepe Höyüğü yaklaşık 75 metre çapındadır. Doğal bir tepe üzerindeki höyüğün tepe noktasında 2 adet kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Höyüğe ait yapı taşları etrafa dağılmış durumdadır. Kaçak kazı çukurlarında ve yüzeyde tespit edilen seremik parçalarından höyüğün, Hellenistik- Roma ve Bizans Dönemlerinde iskan gördüğü anlaşılmaktadır.
 
VELİBAŞI DÜZ YERLEŞİMİ
Yozgat İli, Aydıncık  İlçe Merkezinin yaklaşık 700 metre kuzeyinde Velibaşı Mevki'inde tespit edilen yerleşim, dere kenarında yer alan düz tarım arazisidir. Yerleşimde Hellenistik-Roma ve Bizans Dönemlerine ait ince cidarlı kase ve mutfak kabı parçaları ile iri küp parçaları tespit edilmiştir. Bu yerleşimin hemen kuzeydoğusunda, yapılan kanalizasyon çalışmaları sonucu açığa çıkan temel kalıntısı ile pişmiş topraktan su künkünün Ortaçağa ait olduğu tahmin edilmektedir.
 
DUMANSARAY HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Aydıncık  İlçe Merkezi'nin yaklaşık 2 kilometre kuzeyindeki Kaletepe Höyüğü yaklaşık 250 metre çapındadır. Höyüğün tepesinde tarım amacıyla düzleştirilmiş araziye ulaşım için yol yapıldığı görülmüştür. Höyük etekleri de kesilmek suretiyle tahribata uğramıştır. Höyük yüzeyinde bulunan ve yapılan kazılar sonucu açığa çıkan kesitlerden tespit edilen seramik parçalarından höyüğün, Neolitik, Orta ve Geç Tunç Çağları, Frig, Hellenistik-Roma, Bizans ve İslami dönemlerde iskan gördüğü anlaşılmaktadır.
 
VELİBAŞI TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Aydıncık  İlçesi Velibaşı Mevkii yerleşiminin yaklaşık 150 metre kuzeydoğusunda tespit edilen tümülüs yaklaşık 50 metre çapındadır. Tümülüsün güney eteği, tek katlı inşaat yapılması nedeniyle kısmen tahrip olmuştur.
 
RIDVAN KALESİ VE YERLEŞİMİ
Yozgat İli, Aydıncık  İlçesi Kazankaya Belde merkezinin güneyindeki Rıdvan Kayası olarak bilinen kayalık alanda kale ve yerleşim alanı bulunmaktadır. Doğal kayalık savunma ya da gözetleme amaçlı kullanılan kale olduğu düşünülmektedir. Kayalık alanın çevresinde bol miktarda rastlanan seramik buluntulardan Rıdvan Kalesi ve yerleşiminin değişik dönemlerde iskan gördüğü anlaşılmaktadır. Kalenin doğu yönünde basamaklı, sonradan kapandığı tahmin edilen bir giriş bulunmaktadır. Kalenin doğu ve güneydoğu kısımları Çekerek Irmağı ile çevrilmiştir. Kayalık alanın kuzey ve batı yönlerinde seramik buluntuları fazladır. günümüzde bir bölümü tarla olarak kullanılan yerleşim alanında kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.
 
KUŞOTURAN TEPE YERLEŞİMİ
Aydıncık İlçesinin 2 km kadar kuzeyinde, Çekerek-Alaca yolunun 750 metre kadar güneyinde, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Kaletepe Höyüğünün 100 metre kadar güneydoğusunda, yaklaşık 100*50 metre ölçülerindeKuşoturan Tepe Mevkiindedir. Tunç Çağından Roma Dönemine kadar kiremit ve keramik parçaları bulunmuştur.