YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tek Yapılar ve Anıtlar

KAZANKAYA BÜYÜK CAMİİ
Dikdörtgen olarak kesme ve moloz taştan inşaa edilmiştir. Caminin üst örtüsü kırma çatı olup, sonradan marsilya tipi kiremitle değiştirilmiştir. Pencereleri yuvarlak kemerli ve taş sövelidir. Minaresi orijinal olmakla birlikte külah kısmı değiştirilmiştir. Minare tuğladan inşa edilmiş olup, tek şerefesi testere dişi süslemesi şeklindedir. Camiye giriş kuzey cepheden olup, yarım daire kemerli bir şekil arzetmektedir.Kapı kitabesinde 1326 tarihi dikkat çekmektedir. Camii kadınlar mahfili ahşap direklerle taşınmakta ve bu direkler tavana kadar devam etmektedir. Ahşap korkuluklu olup cumba şeklinde çıkıntı yapmaktadır.Ahşap malzemeden olan süslemelerin orjinalinden farklı olarak yağlı boya ile boyandığı görülmektedir. Harimde kubbeyi taşıyan ahşaptan dört büyük sütun bulunmaktadır. Süslemeli olan kubbe yağlı boya ile boyanmıştır. Ahşap tavanın ise yalnızca mihraba denk gelen kısmı sülemeleidir. Süslü olan mihrabın  her iki tarafında ahşap silmeler bulunmaktadır. Mihrap midye motifi ve bitkisel motiflerle süslenmiş ve sonradan yağlı boya ile boyanmıştır.