YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arkeolojik Sit Alanları

AŞAĞI MAHALLE HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçe Merkezi'nin yaklaşık 5 kilometre güneybatısında, Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nın yaklaşık 50 metre güneyinde, kayalık bir tepe üzerinde tespit edilen höyük, yaklaşık 75 metre çapındadır. Höyüğün bulunduğu tepenin kuzey kenarından stabilize bir yol ve kuru dere geçmektedir. Kaçak kazılarla büyük oranda tahrip edilen höyükte yapı taşları dağınık vaziyettedir. Demir Çağları, Roma-Bizans Dönemi ve Ortaçağa ait seramik tespit edilmiştir.
 
MENNEM YERLEŞİMİ
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçe Merkezinin yaklaşık 4 kilometre güneybatısında, Mennem Çeşmesi Mevkii'nde, Mennem Höyüğü'nün 350 metre kuzeydoğusunda, Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nın yaklaşık 650 metre kuzeyindeki doğal kayalık bir tepe üzerinde ve eteklerinde perdahsız ve boyasız Hitit seramiği tespit edilmiştir.
 
HÖYÜKTEPE HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçe Merkezi'nin yaklaşık 1,5 kilometre güneybatısında, Kayseri-Boğazlıyan yolu ile göç yolunun kesiştiği yerde yolun batısında yeralan Höyüktepe Höyüğü'nün çapı yaklaşık 100 metre olup etekleri, Kayseri-Boğazlıyan yolu ve kuzeyinde açılan stabilize yol nedeniyle kesilmiştir. yüzeyde tespit edilen seramik parçalarından höyüğün Kalkolitik, Hitit, Frig ve Roma Dönemlerinde iskan gördüğü tahmin edilmektedir.
 
KİRİZ MEVKİİ TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçe Merkezi'nin yaklaşık 5,5 kilometre güneybatısında, Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nın yaklaşık 600 metre güneydoğusunda, Kayseri-Boğazlıyan yolunun yaklaşık 350 metre batısında, Kriz Mevkii'nde tespit edilen tümülüsün çapı yaklaşık 30 metredir. Hafif eğimli doğal bir tepe üzerinde yaklaşık 2 metre yüksekliğinde bir yığmadır. Üzerinde çok sayıda kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Kazı çukurlarından mezar yapısına ait herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır, ancak kaçak kazılarla ortaya çıkmış mezar yapısına ait olabilecek taş parçası tespit edilmiştir.
 
MENNEM HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçe Merkezinin yaklaşık 5 kilometre güneybatısında, Mennem Çeşmesi Mevkii'nde, hafif eğimli bir tarım arazisi üzerinde tespit edilen höyüğün çapı yaklaşık 125 metredir. Tarım nedeniyle düzleşmiş olan höyüğün yüksekliği ise yaklaşık 4 metredir. Yoğun kaçak kazılar sonucu oluşan toprak kesitlerde duvar kalıntıları izlenebilmektedir. Ayrıca kaçak kazılarla açığa çıkarılan düzgün olmayan kesme taş bloklar şeklindeki yapı taşları, höyük üzerinde dağınık durumdadır. Yüzeyde ve kazı çukurlarında tespit edilen seramiklerden höyüğün Erken Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı, Hitit, Frig, Roma ve Ortaçağda yerleşim gördüğü tahmin edilmektedir.
 
TÜMÜLÜS
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçe Merkezi'nin yaklaşık 4,5 kilometre güneybatısında, Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nın güneybatısındaki kayalık sırtlar üzerinde yer alan tümülüsün çapı yaklaşık 40 metredir. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde taş toprak yığma şeklindedir. Kaçak kazılar sonucu yığmaya ait küçük taşlar tümülüs ve eteklerine dağılmıştır.
 
YAPALAK ÇANAKHÜYÜK TEPESİ TÜMÜLÜSÜ - I
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Yapalak Köyü'nün güney-doğusunda yer alan ve köye yaklaşık kuşuçumu 3 kilometre uzaklıkta bulunan tepenin doruk kısmında batı- doğu istikametinde sıralanan üç tümülüsten birincisi olan tümülüs, yaklaşık 15 metre çapında ve 2 metre yüksekliğindedir. ekili arazide bulunan tümülüs tarımsal faaliyetler nedeniyle nerdeyse kaybolmak üzeredir.
 
YAPALAK ÇANAKHÜYÜK TEPESİ TÜMÜLÜSÜ - II
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Yapalak Köyü'nün güneyindedir. Köyle tümülüsün  arasından Boğazlıyan-Sarıkaya karayolu geçmekte ve köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tepenin en üst doruğunda yer alan üç adet tümülüsten ortadakidir. Yaklaşık 2,5 metre çapında 15 metre yüksekliğindedir. Her tümülüsün arasında yaklaşık 200 metre uzaklık bulunmaktadır.
 
YAPALAK ÇANAKHÜYÜK TÜMÜLÜSÜ -III
Çanak Höyük Tepesi Tümülüsü III; Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Yapalak Köyü'nün doğusunda 4 kilometre uzaklıkta bulunan tepenin doruk kısmında batı doğu istikametinde sıralanan 3 tümülüsten üçüncüsü yaklaşık 20 metre çapında ve 4-5 metre yüksekliğindedir.
 
KARAKOÇ YERALTI ŞEHRİ
 Boğazlıyan İlçesi, Karakoç Köyü girişinde köprüyü geçtikten sonra solda ve köyün kuzey ucunda yer alan yer altı şehrinin üzerinde köy yerleşimi vardır. Hemen hemen yanyana dizilmiş 3 ayrı giriş yeri bulunmaktadır. Ancak bunlar giriş kapıları olmayıp, giriş kapılarının çökmüş olduğu tespit edilmiştir. Ağız kısımları dolgu olan bu girişlerden ancak Sabri GAYYUR isimli vatandaşın evinin altındaki girişten girilebilinmiştir. Dar ve alçak olan galerilerden sürünmek suretiyle 10 m gidildikten sonra ayağa kalkılabilmektedir.İlk girilen kısım küçük bir oda ve odadan kısa bir galeri ile salona ve salona açılan batı kısmında iki oda, kuzeyinde ise iki galeri bulunmaktadır. Bu galerilerden birinde 30 metrelik bir mesafeden sonra bir kuyuya varılmaktadır. Diğer galeri ise bir kavisle tekrar ilk girilen küçük odaya dönülmektedir. Tavan kısımları düz kesilmiş, duvarlarda irili ufaklı nişler bulunmaktadır.
 
AŞAĞIHASİNLİ YER ALTI ŞEHRİ
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Aşağıhasinli Köyü üç mahalleye ayrılmıştır.. Yer altı şehri Yukarı Mahalle denilen bölümün hemen hemen tamamını kapsamaktadır. Mahallenin üç ayrı bölmünden ve evlerin altından girilebilen galeri ve mağaralar yer altı şehrine bağlanmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalarda girişleri çökmüş veya kısmen kapalı olan 6 ayrı galeri görülmüştür. Kuzeybatıdaki Ali TANRIKULU'nun evinin altından girildiğinde yaklaşık 100 m gidilebilmektedir. Bu galeride iki sürgü taşı 10 metre ara ile görülebilir. Diğer kısımdaki iki ayrı mağaraya bağlanan birkaç galeri ağzı bulunmaktadır. Bunlar kısmen kapanmıştır. Yukarı Mahalle'nin yerleşimi kayalık bir arazi üzerindedir.
 
 KAYA YERLEŞİMİ
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi Aşağıhasinli Köyü Aygörmez Deresi'nin doğusunda, Mıhmıl Sırtlarında tespit edilen kaya yerleşimi girişleri, kaya bloklarının altındaki toprağın kazılmasıyLa oluşturulmuştur. Tabanında ocak amacyla kullanıldığı düşünülen yuvarlak bir çukur bulunan bu oyuğun genişletilerek doğu yönünde bir başka galeriye açıldığı ve bu galeride başlayan 45-50 metrelik bir yeraltı koridorunun, yine doğu yönde bir başka kaya oyuğunda son bulduğu görülmüştür. Oldukça dar olan bu koridor, tavandan düşen topraklarla doğuya doğru gittikçe alçalmaktadır. koridorun batı yönünde açılan galeriye girilememiştir. Koridorun duvarları boyunca aydınlatma amaçlı küçük kandil nişleri ile koridor tabanında sürgü taşı parçaları tespit edilmiştir. Kayalık sırt boyunca yer yer tespit edilen kaya oyuklarının toprakla dolduğu görülmüştür.
 
CAVLAK DOĞAL VE ARKEOLOJİK SİT ALANI
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi'nin 4 kilometre batısında Bahariye Köyü'nün güneyinde yer alır. Sıcak su kaynağından çıkan suların oluşturduğu iki gölcük mevcuttur. Göllerin güneyinde 30-40 metre yüksekliğinde doğu-batı uzantısında kuzeye bakan cephelerinde tabii oyuklar bulunan kayalıklar yer alır. Bu oyuklar belirli plan vermemektedir. Kayalıkların doğusunda 2 yayvan tepe (tümülüs) yer alır. Doğudaki büyük tepe 15 x 20 metre ebatlarında olup; 80 metre batısındaki 15 x 20 metre ebatlarındadır. Küçük tepe üzerinde nirengi işareti yer alır. Bu tümülüslerin doğusundaki büyük tepede Roma Dönemi seramiğine rastlanmıştır.
 
HAMAM HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi'nin batısında bulunan Bahariye Köyü'nün güneyinde yer alan höyük Cavlak Gölü'nün güneydoğusunda yaklaşık 1 kilometre uzaklıktadır. 70 x 80 metre çapında 4 metre yüksekliğindedir. Sivrilen üst kısmı hafifce düzdür. Yüzeyden toplanan seramik örnekleri yukarılarda Roma, eteklerde ise Frig'dir.
 
YOĞUNHİSAR HÖYÜĞÜ
 Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Yoğunhisar Köyü sınırları içerisinde ve köyün güneydoğusunda yer alan höyük, yaklaşık 150 x 60 metre ebatlarında ve 40 metre yüksekliğindedir. Höyüğün batı yamacında Hellenistik döneme ait olduğu sanılan ve birçoğu görülen tonozlu taş tüneller görülmektedir. Güney eteğinde bir su kaynağı bulunmaktadır. Höyüğün kuzey kısmında plato üzerinde ve balıklı pınara doğru uzanan bir kısmı gömülü çeşme havuzları ile yer altı mezar odaları bulunmaktadır. Köyün içinde ve höyüğün çevresi tamamen iskan gördüğü tespit edilmiş ve kaya mezarlarına rastlanmıştır.Köyü çevreleyen sur temellerine kuzeyde rastlanmıştır. Höyüğün üzerinde daha eski tarihlerde kaçak kazı çukurları görülmüştür.
 
AKALAN (AKHÖYÜK) TÜMÜLÜSÜ
 Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Yoğunhisar Köyü sınırları içerisinde köyün yaklaşık 600 - 700 metre güneydoğusunda yer alan tümülüs, volkanik kayalar üzerinde 70 dercelik bir eğimle yükselmektedir. Tabanı yaklaşık 100 metreyi yüksekliği ise 50 metreyi bulmaktadır.  Tümülüs ile Yoğunhisar Höyüğü'nün güneydoğusunda olup; aralarında  400 - 500 metre mesafe bulunmaktadır. Tümülüsün höyükle aynı döneme ait olduğu tahmin edilmektedir. Tümülüsün yakın çevrelerinde kaya mezarları bulunmaktadır.
 
HÖYÜKYURT HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi'nden Oğulcuk Köy yolundan köye doğru ilerlerken Höyükyurt mevkiinde, yolun sağında yer almakta, köyün batısına düşmektedir. Söz konusu yer doğusu çok aşınmış tabii kayalıklardan hasıl olan tepeciğin iskanıyle hasıl olmuş bir höyüktür. Höyüğün üzeri uzun süre tarla olarak ekilip biçildiği için düzelmiştir.
 
MAŞATLIK
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Devecipınar Kasabasının batı tarafında Namık Kemal Mahallesinde, Boğazlıyan'a gidişe göre yolun sağında yükselen tepenin üzerindedir. Yapılan yüzey incelemesinde muhtelif insan kemikleri ve keramik parçalarına yoğun bir şekilde rastlanmaktadır. 70-80 metre çapındaki alan, tepe üzerinde düz bir görünüm arz etmekte olup, yüzeyde kaçak kazı çukurları görülmektedir. Alanın antik dönemde mezarlık olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir.
 
UZUNLU "A" TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi'nin Uzunlu beldesi Üçhöyükler Mevkii'nde yer alır. 15 metre çapında ve 5 metre yüksekliktedir.
 
UZUNLU "B" TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi'nin Uzunlu Beldesi Üçhöyükler Mevkii'nde yer alır. Tamamı tarla yapılmıştır.
 
UZUNLU "C" TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi'nin Uzunlu beldesi Üçhöyükler Mevkii'nde yer alır. Genişliği 20 metre, yüksekliği 6 metredir. Çevresi tarla olarak kullanılıyor.
 
UZUNLU "D" TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi'nin Uzunlu Beldesi'nin yerleşim alanına 500 metre uzaklıkta, mezarlığın üstünde yer alıyor. Genişliği 35 metre yüksekliği 10 metredir. Çevresi ve etekleri tarla olarak kullanılıyor.
 
UZUNLU "E" TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi'nin Uzunlu Beldesi'nin kuzeydoğusunda yer alır. Yaklaşık 5 kilometre uzaklıktadır. Tümülüsün kaçak kazılar ile büyük ölçüde tahrip edilmesi sebebiyle Kültür ve Turizm bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 05.06.2008 tarih ve 101148 sayılı oluru ile Yozgat Müze Müdürlüğü tarafından 25-28.07.2008 tarihinde bir kurtarma kazısı yapılmıştır.
 
UZUNLU "F" TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi'nin Uzunlu Beldesi'nin doğusunda baraj alanının üstünde G tümülüsünün 25 metre batısında yer alır. Genişliği 10 metre yüksekliği 4 metredir.
 
UZUNLU "G" TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi'nin Uzunlu Beldesi'nin doğusunda baraj alanının üstünde yer alır. Genişliği 10 metre, yüksekliği 5 metredir.
 
UZUNLU "H" TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi'nin Uzunlu Beldesi'nin doğusunda baraj alanının üstünde yer alır. Genişliği 15 metre, yüksekliği 6 metredir.
 
BÖĞRÜDELİK HÖYÜĞÜ
Böğrüdelik Höyüğü, Çalapverdi Beldesinden Çandır İlçesine giden asfalt yolun 600 m kadar güneyinde düz tarım arazileri içerisinde yer almaktadır. Uzunlu Köyü sınırları içerisindedir.Beldenin kuş uçusu 4 km doğusundaki höyüğü asfalt yoldan ayrılan yaklaşık 800 m'lik ham tarla yolundan ulaşım mümkündür.Höyüğün güney tarafı tepelik arazilerden oluşmaktadır.Taban kısmı yaklaşık 160 m uzunluğundaki höyük arazide kuzey güney doğrultuda uzanmaktadır. Höyüğün etrafında kuzey kısmının tamamını ve batı kesiminin yarısını dolanan derin bir betonarme sulama kanalı mevcuttur.Daha önceki yıllarda yapıldığı anlaşılan sulama kanalı özellikle höyüğün kuzey uç kesiminde tahribata yol açmıştır.Höyük üzerinde su kanalı inşası sırasında meydana gelen tahribat dışında kısmı kaçak kazı izleri görülmektedir. Yüzeyden toplanan seramik parçalarına göre kalkolitik dönem,Tunç devrinin tüm evreleri ile Helenistik ve Roma dönemlerinde yerleşim görmüştür. Höyüğün doğu eteklerinde uzanan tarlalarda da yoğun seramik parçaları mevcuttur.Fiziki olarak yüksek görünümlü iyi korunmuş durumdadır.
 
BÜYÜKHÖYÜK
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi,Yamaçlı Beldesi sınırları içerisinde olup, beldeye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ve beldenin güneydoğusunda bulunmaktadır. Tahmini olarak 200 metre çapında ve 20 metre yüksekliğindedir. Höyüğün Eski Tuç Çağı'ndan Bizans Dönemi'ne kadar iskan gördüğü tespit edilmiştir.
 
ÇAKMAKBELİ TEPESİ TÜMÜLÜSLERİ
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi Çakmak Kasabası Belde Merkezi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyindeki doğal bir tepe olan Çakmakbeli Tepesi üzerinde, birbirine yaklaşık 100 m uzaklıkta 2 tümülüs tespit edilmiştir. Tümülüslerden doğuda olanın çapı yaklaşık 30 metre olup açılan kaçak kazı çukurundan düzgün kesme taş bloklardan örülmüş mezar odasına ait duvarlar görülebilmektedir. Batıda bulunan tümülüs çevreye hakim konumda olup çapı yaklaşık 50 metredir. Tümülüsün batısında açılan yaklaşık 4 metre derinliğindeki kaçak kazı çukuru ve bu çukurun zemininden açılan yaklaşık 1,5 metre çapındaki tünel, mezar odasına açılmaktadır. Mezar odasına ait iri kesme taş bloklar tümülüs üzerinde dağınık durumdadır.
 
POYRAZLI TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi Poyrzalı Köyünden Gövdecili Köyü'ne giden yol üzerinde, köyün kuş uçumu 3 km kuzeybatısındadır.Çapı yaklaşık 50 metre, yüksekliği 10 metredir.Kuzey yönü eteklerinde 2*2 metre ölçülerinde kaçak kazı çukuru vardır.
 
SÜLEYMAN HÖYÜĞÜ
Süleyman  Höyüğü, Çalapverdi Beldesinin kuş uçumu 5 km kuzeyinde, düz tarım arazileri içerisinde yer almaktadır.Beldeden höyüğe ham arazi yolları ile araçla ulaşım sağlanabilmektedir.Taban kısmı yaklaşık 125x100 metre ölçülerindeki höyük arazide kuzey güney doğrultuda uzanmaktadır.  Arazide teraslı şekilde yükselen höyüğün güney ucunda büyük bir bölüm iş makinası ile kazılarak tahribat yapılmıştır.Yüzeyden toplanan seramik parçalarına göre tunç devrinin tüm evreleri ile Helenistik ve Roma dönemlerinde yerleşim görmüştür.Tahribat yapılan alanda ve hafriyat toprağında bulunan seramik parçalarının kırmızı astar üzerine siyah çizgi şeritli bezemeleri Alişar 3 seramiği özelliği göstermektedir.Höyük yüzeyi sık otlarla kaplıdır.
 
GÜVEÇLİ KÖYÜ TÜMÜLÜSÜ
Tümülüs, Güveçli Köyü sınırları içerisinde, Çalapverdi Beldesinin kuşuçumu 3,5 kilometre kuzeyinde, yüksek bir düzlükteki tarım arazileri içerisinde yer almaktadır. Düzlüğün batı ucunda yer alan tümülüsün içinde bulunduğu tarımsal arazilerin ve dolayısıyla tümülüsün güney, batı ve kuzey kesimlerini beton bir sulama kanalı çevirmektedir. Tümülüsün 1,5 kilometre kuzeyindeki alçak ovalık alanda Süleyman Höyüğü yer almaktadır. Taban kısmı yaklaşık 80 metre çapındaki Tümülüs, yaklaşık 6 metre yüksekliğindedir.
 
KALETEPE YERLEŞİMİ
 Kaletepe yerleşimi Çalapverdi Beldesinin güneyindeki, doğal tepeler üzerinde yer almaktadır.Beldeden kalenin üzerine kadar ham arazi yolu ile araçla ulaşım sağlanabilmektedir. Yaklaşık 400 m çapında ve kuzeye doğru eğimli olarak inen düzlükteki yerleşim orta kısımda bir kuru dere vadisi ile ikiye ayrılmıştır.Kaletepenin doğu kısmında tepeye çıkışı sağlayan bir yol açılmıştır.Yüksek tepe eteği üzerindeki yerleşim, oldukça korunaklı ve kuzeyindeki ovalık arazilere hakim konumdadır. Kaletepenin üst çevresinde sur yığıntısı olabilecek yükseltiler mevcut olup, yerleşimde yol açılması sırasında ve kaçak kazılarla kısmı tahribatlar yapılmıştır.Yüzeyden toplanan seramik parçalarına göre Helenistik ve Roma dönemlerinde yerleşim görmüştür.Yerleşim yüzeyi sık otlarla kaplıdır.
 
KALE TEPESİ YERLEŞİMİ
Beldenin güneyinde Kaletepesi olarak bilinen olarak gösterilen tepe üzerinde etrafı surlarla çevrilmiş, şu an surları yıkık ve kısmen toprak altında bulunan bir yerleşim bulunmaktadır. Yerleşimin yaklaşık çapı 200 - 250 metredir. Surların içerisinde kaçak kazılar sonucu tahrip edildiği anlaşılan bina temelleri görülmektedir. Yerleşim içerisinde  Roma ve Bizans Dönemlerine tarihlenebilecek seramik parçaları ve süslemede kullanıldığı tahmin edilen renkli cam parçacıklarına rastlanmaktadır. Surların dışında 50 metre kadar güneyde, tepenin eteklerine doğru bol miktarda çatı kiremiti parçaları  görülmektedir. Bu, yerleşim dışında da yapılar bulunduğuna işaret etmektedir.
 
YENİPAZAR HÖYÜĞÜ
 Yenipazar Beldesinde Köyiçi Mevkiinde yer almaktadır. Evler arasında yer alan höyük yaklaşık 60 metre çapında, 6-7 metre yüksekliktedir. Höyüğün doğusundan kerpiç yapmak için büyük oranda toprak alınmıştır. Yapılan incelemede çok az sayıda seramik toplanmıştır. Höyüğün doğusunda taş duvar izleri görülmektedir. Yüzeyden toplanan siyah, kızıl kahve ve krem astarlı seramiklere bakılarak 3. binde yerleşim gördüğünü söyleyebiliriz. Toprak alınan kısımdam höyük kesitine bakıldığında burada kısa süreli bir yerleşim olduğu tespit edilmiştir. Höyüğün güneyinde günümüz evleri bulunmaktadır.
 
SALMANIN SIRTI YERLEŞİMİ
 Boğazlıyan İlçesi, Eğlence Köyünün yaklaşık 2 km güneydoğusunda yer almaktadır. Tamamen tarım arazileri içerisinde yer alan yerleşime ham toprak arazi yolları ile ulaşım mümkündür. Yerleşimin kuzeyinde Keşler Pınar Deresi yer almaktadır. Kuzeyindeki dere vadisi nedeniyle yerleşimin güneyi vadi zemininden yüksek bir tepe görünümünde olup, kuzey kısmı yukarı doğru uzanarak devam eden sırtla aynı düzlemdedir. Halen tarım faaliyetlerinin yürütüldüğü, sürülü tarla olan yerleşim üzerinden toplanan seramik parçaları yerleşimin Kalkolitik Dönem, 3. Bin (Eski Tunç) ve Demir Çağı dönemlerinde iskan gördüğünü ortaya çıkarmaktadır.
 
KÜÇÜK HÖYÜK TEPE YERLEŞİMİ
Boğazlıyan Eğlence Köyünün 2,5 km günydoğusunda yer almaktadır. Tamamen tarım arazileri içerisinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 120 ada,291 parsel üzerinde yer alan yerleşime arazi yolları ile ulaşılmaktadır. Küçük boyutlu bir tümülüs olduğu iddia edilebilecek ölçekte 2 metre yüksekliğinde, yaklaşık 25 metre çapında bir höyüktür. Üzerinde 3 metre çapında 2,5 metre derinliğinde kaçak kazı çukuru olup, çukur kesitlerinin incelenmesinden ince bir Kalkolitik Dönem yerleşim tabakasının varlığı görülmektedir. Hafriyat toprağı içerisinde görülen kaba, el yapımı, siyah kahverengi ve alacalı, dik ağız formlu seramikler bu sonucu vermektedir.
 
ÇORAK TÜMÜLÜSÜ
Boğazlıyan İlçesi, Eğlence Köyünün yaklaşık 1 km kuzey batısında yer almaktadır. Tümülüs kuzeyden güneye iki kademe yapan doğal bir tepenin kuzey uçtaki bölümü üzerinde, Çorak Bağları Mevkiinin güney barısında yer almaktadır. Güneydeki tepe yükseltisi üzerinde de Eğlence Yerleşimi mevcuttur. Tümülüs konisi yaklaşık 7 metre yüksekliğinde olup, tepe kısmında derinliği fazla olmayan bir kaçak kazı çukuru vardır.
 
KEŞİŞPINARI YERLEŞİMİ
Boğazlıyan İlçesi, Eğlence Köyünün kuş uçumu 4 km doğusunda yer almaktadır. Tarım arazileri içinde yer alan yerleşime Eğlence köyüne giden asfalt yoldan ayrılarak güneye doğru inen yoldan yaklaşık 500 metre gidilerek ulaşılmaktadır. Yerleşim yolun hemen doğusunda, Keşişpınarına  su kaynağının yakınlarında bir sırt üzerindedir. Üzerinde sürüme dayalı tarım faaliyetleri yapıldığından aşınmalar vardır. Doğal sırt üzerinde bir yerleşim tipidir. Batısında ve kuzeyinde yol ile çevrili olan yerleşimin güney kısmı alçalarak küçük bir vadi şeklini andırmaktadır. Doğusu ise tarladır. Yüzeyde bol miktarda görülen seramik parçalarından Keşişpınarı yerleşim alanının Helenistik Dönem, Roam ve Ortaçağda iskan gördüğü anlaşılmaktadır. Yüzeyde ayrıca bazalt öğütme taşı parçaları görülmüştür.
 
EĞLENCE HÖYÜĞÜ
Boğazlıyan ilçesi, Eğlence Köyünün yaklaşık 1 km kuzeybatısında yer almaktadır. Höyük kuzeyden güneye iki kademe yapan doğal bir tepenin güney uçtaki bölümünün en uç noktasında bulunmaktadır. Kuzeydeki tepe üzerinde de Çorak Tümülüsü mevcuttur. Yerleşimin bulunduğu doğal tepenin güneyinde içinden Keşler Deresinin aktığı bir vadi bulunmaktadır. Su kaynaklarına yakın ve yüksek konumu nedeniyle çevredeki arazilere hakim bir konumdadır. Üzerinde kaçak kazı çukurları olup, hafriyat toprağı içerisinde ve yüzeyde bol miktarda kaba, el yapımı, siyah kahverengi ve alacalı, dik ağız formlu seramikler ile, saman katkılı kahverengi perdahlı seramikler yerleşimin Kalkolitik Dönem ve Eski Tunç Çağının ilk dönemlerinde iskan gördüğünü ortaya koymaktadır.
 
EŞEK HÖYÜĞÜ VE YERLEŞİMİ
Yaraş Köyünün 2 km güneyinde yer almaktadır. Tarım arazileri içindeki yerleşim kuzeyde yer alan bir höyük ve bunun güneyine doğru uzanan ve güney uçta doğu-batı istikametinde oluşmuş alçak bir sırta kadar yayılan yamaç yerleşiminden oluşmaktadır. Yaraş köyü yolundan ayrılarak höyüğün hemen doğusundan geçen arazi yoluyla yerleşime ulaşılabilmektedir. Höyüğün tepe kısmında, doğu, kuzeydoğu eteklerde kaçak kazılar sonucu tahribatlar oluşmuştur. Yüzeyde bol miktarda görülen seramik parçalarından Kalkolitik, Eski tunç, Helenistik, Roma ve Ortaçağ'da iskan gördüğü anlaşılmaktadır.
 
KİRİZ MEVKİİ KAYAÜSTÜ YERLEŞİMİ
Boğazlıyan ilçe merkezinin yaklaşık 6,5 km güneybatısında, Atatürk Yolunun 600 metre batısında yer almaktadır. Aşağımahalle Höyüğünü yaklaşık olarak 150 metre güneybatısında, tümülüsün ise 350 metre güneydoğusundadır. Yerleşim üzerinde Roma, Bizans ve İslami dönem seramik parçalarına rastlanmıştır. Kaçak kazılar mevcuttur. Kayaüstü yerleşiminin alt kısmında, batı yamacında mağara benzeri yapılara rastlanmıştır.
 
ÖZLER YERALTI ŞEHRİ
Özler Beldesi, İrşad Mahallesinde bulunan ve 208 ada, 4 parsel üzerindeki evin samanlığından giriş sağlanmaktadır. Buradan girilen odanın sağ tarafında 1,5 metre yüksekliğinde, 60 cm genişliğindeki bir koridordan 2. odaya geçilmekte ve bu odanın sağ ve soluna yeni koridor ve mekanlar açılmaktadır. Bazı koridorlar kapanmış, bazılarının içinde ise su vardır.