YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tek Yapılar ve Anıtlar

HACI AHMET AĞA (BÜYÜK) CAMİİ
Boğazlıyan ilçe merkezinde bulunan Hacı Ahmet Ağa Camii Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakkı Acun'un belirttiğine göre 1719 yılından daha önce yapılmıştır. Cami bir kaç kez onarımdan geçmiş olup, hem cami yapısında hem de minaresinde değişikliklere uğrayarak, bugünkü halini aldı. İlk yapıldığında tek şerefeli olan minare bugün iki şerefelidir. Minarenin birinci şerefeye kadar olan bölümünde dama şeklinde dizilmiş renkli taş dikkat çekiyor. Dikdörtgen planlı, beşik çatılı 11 pencere ile aydınlatılan camide minaredeki damalı süslemeden başka süsleme bulunmuyor. Camiinin iç tavan kısmı üç bölümlü olarak yarım silindirik şekilde ahşaptan yapılmıştır. Ana tavan kısmı taşıyıcı elamanları dört adet ahşap sütundur.
 
ÇARŞI CAMİİ ESKİ MİNARESİ
Boğazlıyan ilçe merkezinde bulunan tarihi Merkez Cami'den günümüze sadece minaresi kalmıştır. 1885-1886 yıllarından önce yapılan tarihi caminin zaman içerisinde yıpranıp, yıkılmaya başlaması üzerine sonraki yıllarda yıkılarak yerine yenisi yapılmıştır. Caminin aynı tarihte yapılan minaresine ise dokunulmamıştır. Üç kademeli, mermer kaplama podyum üzerinde tamamı düzgün kesme taştan ve dikdörtgen prizma formlu bir gövdeye sahip olan yapı, Çarşı Camii'nin bahçesinde ve kuzeydoğusundadır. Tepesinde dışa taşkın profilli bir podyum üzerinde dört sütunçe üzerine küçük bir kubbeli, dört yanı açık bir mimari öğe ile bitirilmiştir. En tepede bir alem yer almaktadır. Gövdesinde küçük aydınlatma pencereleri ve beden duvarlarının orta kısımlarında köşelerde pahlama görülmektedir. Alttaki podyum üzerinde yer alan dikdörtgen formlu girişi, profilli sivri kemer şeklindedir. Minarenin kapısı üzerinde, saçak altında "Sene 1303" yazılı bir kitabesi bulunur.
 
HAMAM
Dikdörtgen planlı olup; güney cephesindeki kemerli kapısı önüne, sonradan ahşap giriş bölümü eklenmiştir. Hamam; soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümlerinden oluşmaktadır. Soyunmalık bölümünde sıralı kemerli kasnak üzerine kubbe yeralmaktadır. Kemerli bir geçişle ılıklık bölümüne girilir. Kubbesi kemerle taşınmaktadır ve kubbe üzerinde fil gözleri yer almaktadır.Sıcaklık kısmı yıldızvari planlıdır. Sıcaklık bölümü merkezi bir kubbenin etrafındaki beşik tonozlu altı bölümden oluşmaktadır. Ortada mermer göbektaşı ve duvar kenarlarında mermer kurnalar yer almaktadır. Kuzey bölümü sonradan taşla örülerek sauna oluşturulmuştur. Kubbelerin dışı sonradan çimentoyla sıvanmıştır.
 
KARAKOÇ CAMİİ
Camii dikdörtgen planlı yığma kagirdir. Son cemaat yerinin sonradan eklenmesiyle giriş doğudan sağlanmaktadır. Kemerli esas girişi kuzey yönündedir. Marul göbekli ahşap tavanı, dört ahşap kolon taşımaktadır. Kadınlar mahfili sonradan yapılmıştır. Alçı sıvalı sade mihrabı ve ahşap minberi orjinaldir. Orjinali toprak dam olan çatısı sonradan kırma çatıya dönüştürülmüştür. yaklaşık 200 yıllık olan camii büyük oranda onarım görmüştür.Minaresi yenidir. İçerisindeki ahşap işçiliği ile dikkat çekmektedir.
 
YUKARI MAHALLE ESKİ CAMİİ
Cami duvarlarda kesme ve moloz taş, üst örtüde ahşap kullanılarak inşa edilmiştir. Mihraba dikey üç sahınlı olup dikdörtgen planlıdır. Camiye kuzeyde bulunan yedi basamaklı, dikdörtgen formlu, kesme taş basamaklarla çıkılmaktadır. Caminin kuzeyi son cemaat mahalli olarak düzenlenmiştir. Daha önce açık olarak inşa edildiğitahmin edilen son cemaat kısmı sonradan kapanmıştır. Harime çift kanatlı ahşap kapı ile girilmektedir. Girişin üstündeki kitabede üstte Besmele, altta 1326 tarihi yazılıdır. Harim mihraba paralel ahşap ikişer sütunla üç sahına ayrılmıştır. Üst örtü ahşap olup, düz çıtalarla hareketlendirilmiştir.
 
AKKÖPRÜ
Düzgün kesme, ayrıca kaba yonu ve moloz taş kullanılarak yapılmış olan köprünün iki basık kemerli gözü vardır. Kemerlerinin kilit taşları konsolludur. Korkuluğa geçiş dışa taşkın profilli, korkulukları büyük kesme taştan yapılmış küçük bir köprüdür. Yozgat- Boğazlıyan yolunun eski köprüsü iken; yeni bir köprü yapılması nedeniyle artık kullanılmamaktadır. Yeni köprünün yaklaşık 25 metre doğusunda yer alır. Batı korkuluklarında yıkılmalar, yer yer taşlarında dökülmeler görülmektedir.Aşağı Sarıkaya Köyü yol ayrımının güneyinde yer almaktadır.
 
ÇALAPVERDİ YUKARI CAMİİ
Kuzey- güney doğrultusunda dikdörtgen planlı yapının beden duvarları yığma taş üzeri sıvalıdır. Üst örtüsü köşeden köşeye atılan ve üç kademeli ahşap bingi tekniğinde, ahşap kaplamalı yapılmıştır. Tavandaki kareye yakın dikdörtgen kısmın ortasında ahşap oyma  bir göbek yer alır.  Pencereleri taş lentolu ve dikdörtgen formlu olup tek sıradır. Kadınlar mahfili ahşaptandır. Ortasında ahşaptan yarım daire bir çıkıntı vardır. Ahşap vaiz kürsüsü ve mimberi bulunmaktadır.Duvara gömülü niş şeklindeki mihrap fayans kaplamadır. Son cemaat yeri ikisi serbest, ikisi duvarlara yaslı  dört sütun üzerine yuvarlak kemerli ve ahşap tvavanlı olarak yapılmıştır. Ahşap tavanın ortasında yine ahşap oyma tavan dikkat çeker. Camiinin tek şerefeli minaresinin 1978 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.Ayrıca zamanında minare görevi gören camiinin kuzeydoğusunda dört ahşap sütünlu, merdivenli tepesinde bronz veya bakırdan alemi bulunan yapı ögesi dikkat çekmektedir.