YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tek Yapılar ve Anıtlar

ÇERKES BEY KÜMBEDİ
Sekizgen formlu kümbetin eyvan şeklinde olan yuvarlağımsı sivri kemerli ve beşik tonozlu, iki yan duvarında sivri kemerli nişler yer alan girişi vardır.İki yan tarafta birer taş merdivenli sanduka katının önündeki podyuma çıkılmaktadır.İki kademeli podyumla profilli ve kemerli girişi olan mezar odasına inilir. Mezar odası kare planlı, kümbetin gövdesi ise sekizgen formdadır ve yuvarlak yüksek bir kubbe ile örtülüdür. Tamamı düzgün kesme taştan yapılmış olup; mezar odası ve gövde üzerinde farklı renkli taşlarla hareketlilik sağlanmıştır. Mezar odası aşağıdan yukarıya doğru dışa taşkın iki silmeli, kümbet gövdesinin oturduğu podyum kademeli, profillidir. Taş lentolu ve dikdörtgen formlu pencereler profilli podyumla çerçevelenmiştir.Üzerlerinde sivri sağır kemerler yer alır. Mezar odası giriş kapısı profilli dikdörtgen panolar içinde yer almaktadır. Sandık odasının basık kemerli giriş kapısı sivri kemerli, iç içe ve profilli pano ortasında yer alır.İçe girintili olan kapının üstünde duvar cephesine doğru kademeli olarak pandül, üçgen, sarkaç, rozet, bitkisel süsleme gibi taş oyma işçilikleri görülmektedir Mezar odasında her yönde birer küçük, gövde üzerinde ise üç yanda birer pencere yer almaktadır. Kümbetin doğu duvarında mermer bir kitabe bulunmaktadır. Gövdeden kubbeye geçiş profilli ve dışa taşkındır. Sanduka odasına çıkış merdivenlerinin cepheden görünen alt tarafında da taş işçiliği görülmektedir. Kapı önündeki blok taş yenilenmiştir.
 
ÇOKRADAN CAMİİ
Camii moloz taştan dikdörtgen planlı olup; üzeri kırma bir çatı ile örtülmüştür.Ahşap tavanlıdır. Mihrap yarım yuvarlak niş şeklindedir. Camii içerisinde tüm duvarları çevreleyen kartuşlar yerleştirilmiştir. Ancak bezeme yapılmamıştır. Bazılarının içerisinde "S" ve "C" kıvrımlı bezemeler dikkate çeker. Yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte saçak altında H.1232 ( 1816-1817) tarihi dikkat çeker.
 
YARIM KİLİSE
Kalıntı özel mülkiyete ait 3007 parsel üzerinde bulunmaktadır. Halihazırda 5 metre genişliğinde 2,5 metre yüksekliğinde doğu-batı yönlü bir duvar ve batı köşeden güneye dönen duvara ait 1,5 metre yüksekliğinde ve 1 metre uzunluğunda bir bölüm ayaktadır. Bunlar dışında yüzeyde yapıya ait başka bir iz görülmemektedir. Yapı muhtemelen tonoz örtülüdür. Moloz çay taşları ve tuğla ile horasan harcı kullanılarak örülen duvarın orta kısmında yıkılma sonucu oluşmuş bir açıklık vardır. Yaklaşık 1,5 metre taş örgüden sonra tuğla duvar şeklinde yükselmektedir. Duvarın kuzey cephe batı köşesinde zeminde bir niş vardır. Kalıntının çevresi kaçak kazıcılar tarafından kazılmış olup, kuzey yöndeki kazı çukurunun kesitinde taş duvarın devam ettiği görülmektedir.