YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arkeolojik Sit Alanları

KIZLARKAYASI SU SARNICI ve NEKROPOL ALANI
Çekerek-Zile yolunun sağında, Çekerek Irmağı kenarında, ilçe merkezine yaklaşık 2-3 km uzaklıktadır. Doğal kayaya oyularak yapılmıştır. Sarnıç ağzı yaklaşık 2x2,5 metre ebatındadır. Sarnıcın ana kayaya oyularak yapılmış basamakları bulunmaktadır. Sarnıcın kuzeyinde ırmağın hemen kenarında bir kısmı tahrip edilmiş nekropol alanı bulunmaktadır. Mezarların bir kısmı açılarak tahrip edilmiştir. Yüzeyde pişmiş toprak lahit parçalarına ve kırık halde mezar buluntularına rastlanmıştır.
 
KAYATEPESİ KAYAÜSTÜ YERLEŞİMİ
Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Körpınar Köyünün kuzey-babısında köyün girişinde yolun sağınmda köye yaklaşık 500 metre mesafede Kaya Tepesi yükselmektedir. Kaya Tepesi ile köy arasında Cırığın Pınarı adlı küçük bir dere geçmektedir. Yaklaşık yüksekliği 25 m olup, etek kısmından itibaren 90 m çapında oval bir görüntüye sahiptir. batısı dik, diğer kısımları ise hafif eğimlidir. doğu kısmının alt eteklerinde yerdeki kayada irili ufaklı oyuntular bulunmaktadır. Güneydoğu yamacından yukarıya doğru her iki yanı kayadan ibaret olan bir yol bulunmaktadır. Kayanın güney alt eteklerinde kaya üzerine nişler oyulmuştur. Tepenin üst zirve kısmında ise 2x1-5x1 metre ebatlarında kayaya oyulmuş su sarnıcı yer almaktadır. Tepe üzerinde ve alt eteklerde yapılan araştırmada ele geçen seramik parçaları tek renkli olup, Roma Dönemine tarihlemek mümkündür.
 
BEYYURDU KAYA ÜSTÜ YERLEŞİMİ
Sorgun - Çekerek asfaltının ve Beyyurdu Kasabası'nın solunda asfalt yola yaklaşık 200 metre uzaklıkta olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu taşınmaz Çekerek Kadastro Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilere göre İ34b03d pafta, 117 ada, 3 parselinde kayıtlıdır. Beyyurdu Kasabası sınırları içerisinde yer alan taşınmazda, kayalık alanın tepe kısmında yaklaşık 30 metre çapında, 5-6 metre yüksekliğinde, tek evreli olduğu tahmin edilen bir yerleşin yeri tespit edilmiştir. Kayaüstü yerleşimi ile Sorgun İlçesi Kapaklı Köyü sınırları içeriisnde yer alan höyük arasında doğu - batı doğrultusunda bir dere geçmektedir.Yapılan yüzey araştırmasında dönemi belirlenemeyen az sayıda amorf seramik ele geçmiştir.
 
TARLA TEPE HÖYÜĞÜ
Çekerek İlçesi, Kahyalı köyü, Sarıyar Mevkiinde bulunan höyüğe Yozgat-Çekerek karayolu üzerinden Hamzalı köy yoluna dönülerek, Kahyalı köyüne giden toprak yol takip edilerek ulaşılmaktadır. İlçe merkezinin yaklaşık 8 km güneyinde, köy yolunun yaklaşık 150 metre kuzeyinde bulunmaktadır. Höyüğün güney ve doğu yönlerinde Süreyyabey baraj gölü ile birkaç köy evi ve müştemilat olarak kullanılan binalar vardır. Etrafında tarım arazileri olan höyükte yer yer kaçak kazı çukurları tespit edilmiştir.