YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tek Yapılar ve Anıtlar

ÇANDIR MERKEZ CAMİİ ESKİ MİNARESİ
Taş kaideli eski minarenin çatı hizasından yükselen kısmı, çok kısa bir gövdeye sahip olup şerefeye kadar olan kısım da tuğladır. Silme şeklindeki taş bilezikle yuvarlak kısa gövdeden iki sıra halinde silmeyle şerefe altlığına geçilmektedir. Şerefe korkulukları ve papuçluk, çokgen düzgün kesme taştan örülmüş olup diğer Dulkadirli minarelerinde olduğu gibi oldukça kısadır. Kısa ve çokgen gövdeli petekten sonra minare, klasik konik külahla sonuçlanmaktadır. Şahruh Bey Mescidine ait olan minare, Boğazlıyan – Çandır yolunun sağında, Çandır ilçesinin ortasında yeralmaktadır. XV.yy. sonlarıyla XVI.yy. başlarında, Kayseri ile Kırşehir ve Yozgat'ın doğu ilçelerini ellerinde bulunduran Dulkadiroğulları zamanında yaptırılmıştır.Mescidin giriş kapısı üzerinde bulunan dört satırlık onarım kitabesinde 1157/1744-45 tarihinde Ahmed Bey oğlu Arştan Paşa'ya işaret edildikten sonra mescidin, Dulkadirli Beyliği'nin son büyük hükümdarı Alauddevle Bozkurd Bey zamanında (1479-1515) oğlu Şahruh Bey tarafından ilk olarak yaptırıldığı; belirtilmiştir.
 
 
ÇANDIR KÜMBEDİ
Çandır Kümbedi (Şah Sultan Hatun Türbesi) ilçe merkezinde, evler arasındadır.Şah Sultan Hatun Türbesi, Anadolu’daki eyvanlı türbeler içinde, en önemli örneği teşkil eder. Asıl türbe kısmıyla, buna bir yönden eklenen derin bir eyvandan ibaret olan bu tür yapıların bilinen örnekleri diğerlerine göre oldukça azdır. Çandır Şah Sultan Hatun Kümbeti; altında kriptası olan, düzgün kesme taştan örülmüş sekizgen gövdeli ve içten kubbe, dıştan pramidal çatıyla örülü asıl bölümüyle buraya doğrudan eklenmiş, beşik tonozlu derin eyvana açılan iki kapısı düzgün profillerle çerçevelidirler. Kriptaya, üç basamaklı bir merdivenle inilmektedir. Buranın girişi daha sade ve düzgün çerçevelidir. Gövde kısmına giriş kapısı kripta kısmının kapısının tam üstüne rastlamaktadır. Mermer profilli kapı çerçevesi, dıştan geniş silmelerle teşkilatlanmış, üstü kaş kemerli profillerle sivri şekilde sonuçlanmaktadır. Duvar yüzeyinden hafif taşkın profillerle, baskı kemerli asıl girişin üzerindeki alan, fazla derin olmayan beş sıralı mukarnasla değerlendirilmiştir. Bu mukarnas sıralarının altındaki boşlukta, içi katmerli çiçek motifleri vardır. Eyvanın sivri kemer şeklindeki beşik tonozun üst kısmı, türbe girişinin profili sivri kemeri ile birleşmektedir. İçeride kubbeye geçişte, içleri istiridye kabuğu şeklinde bezemelerle doldurulmuş, üçgen pandantifler kullanılmıştır. Kubbenin ortasında armut veya damla şeklinde sarkıtılmış kilit taşı bulunmaktadır. Kripta kısmı hafif basık aynalı tonozla örtülü ve kare planlıdır. Burası, güney ve kuzeyden iki mazgal pencere ile doğudaki giriş kapısından aydınlanmaktadır. Gövdeye geçiş veren kapının önünde bulunan merdivenlere rahatça çıkabilmek için eyvan yandan nişlerle hafif genişletilmiştir. Gövde kısmı, düzgün kesme taştan yapılmış, üzeri pramidal külahla temiz bir işçiliğe sahiptir. Gerek türbede, gerekse eyvan kısmında kullanılan açık kahve ve gri renkteki taşlarla alternatif örgü sistemi, türbenin estetik değerini artırmakta, güneyden ve kuzeyden açılmış birer büyük pencereyle, üst kısımlarda da küçük mazgal pencerelerle içerisi aydınlatılmıştır. Bu dikdörtgen şeklindeki mermer söveli üst pencereler, dıştan içe doğru genişlemektedir. Pramidal çatıya geçişte iki kaval silmenin altında, yapının sekiz yüzeyini de dolaşan mermer levhalar üzerine, kabartma harflerle Farsça beyitler yazılmıştır. Güney ve kuzeydeki bu mermer kitabelerin altında, üzerleri ışınvari şekilde dilimlenmiş, mazgal pencerelerin, süslü çerçeveleri bulunmaktadır. Eyvan kısmı, türbenin 2/3 yüksekliğinde ve derin beşik tonozlarla örtülüdür. Lambalı bir köşe taşıyla başlayan eyvan sivri kemerinde iki renkli taş kullanılmış olup içeride iki yanda türbe kapısına kadar uzanan 75 cm yükseklikte şekiller bulunmaktadır.
 
ÇANDIR KÜMBEDİ MEZARLIĞI
Çandır Kümbedi'nin dört bir tarafında yer alan bir çok mezar tespit edilmiştir. Ayrıca kümbedin ana kısmında bir bahçenin batısında duvar üzerinde iki adet mermer üst yüzeyleri eski yazı kitabeli sanduka bulunmaktadır. Mezarların, mezar taşları tüf ve mermerden yapılmış, bazılarında kitabeler mevcuttur. Mezarların bir kısmı yok olmaya yüz tutmuştur.
 
İĞDELİ KÖYÜ OKULU
Yığma taştan ve üzeri sıvanmış olarak yapılan yapının köşeleri, pencere ve kapı boşlukları düzgün kesme taştan basık kemerlidir. Kilit taşları dışa taşkın ve farklı renktedir. Beşik çatılı yapının girşi cepheden içeriye doğru girinti yapmakta olup, giriş aksındaki arka oda ise cepheden dışa doğru çıkıntı yapmaktadır. Çatıya geçiş dışa taşkın ve profilli taşlarla yapılmış olup; üzeri marsilya tipi kiremit ile kaplanmıştır.