YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arkeolojik Sit Alanları

ÇATALHÖYÜK
Yozgat İli, Kadışehri İlçesi'nin Belediye sınırları içerisinde kalan ve Çatalhöyük adıyla anılan birbiri ile birleştirilmiş iki höyükten meydana gelmektedir. Kadışehri İlçesi'nin güneyinde kalmaktadır. Uluyol ile Bayosman Yolu arasında kalan bu höyükler güney-kuzey aksı üzerinde sınırlanmakta yaklaşık olarak her ikisinin toplam uzunluğu 150 metre ve 50 metre genişliktedir. 4-5 metre yüksekliğinde bulunan höyüklerin üzerinde yüzeyde Roma ve Eski Tunç Çağı seramiğine rastlanmıştır.
 
KADIŞEHRİ HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Kadışehri İlçesi'nin güneyinde Çatal Höyük Mevkii'nde ve Çatal Höyük olarak bilinen höyüğün güneyinde yaklaşık 250 metre mesafede Kadışehri Höyüğü yer almaktadır. Höyük hemen hemen oval bir görüntü vermektedir. Yaklaşık olarak 100 x 250 metre ebatlarında olup; 2 metre yüksekliğindedir. Üst kısmı oldukça düz ve üzerinde halen tarım yapılmaktadır. yapılan yüzey araştırmasında etek kısımlarının bir çok yerlerinin kazıldığı, duvarların ortaya çıkarıldığı ve ele geçirilen seramiğinde Eski Tunç Dönemine ait olduğu anlaşılmıştır. bu inceleme esnasında kaçak kazı çukurunda Eski Tunç Dönemi Pişmiş Toprak bir adet dokuma askısı bulunmuştur.
 
AKÇAKALE
Yozgat İli, Kadışehri İlçesi, Akçakale Köyü'nün kuzeyinde bulunan ve Akçakale adıyla anılan, tüm yöreye hakim, kayalık bir tepenin üzerinde yeralan küçük bir yapıdan oluşan bir bölgedir. Yapı doğu-batı doğrultusunda, dikdörtgen planlı ve iki odalıdır. Önceden ahşap olduğu öğrenilen yapı yıkılarak yeniden yapılmıştır. Giriş odası ve asıl sanduka odasından oluşmaktadır. Tamamı betonarme ve düz damlı yapının kuzey köşesinde sonradan onarıldığı anlaşılan alçı üzeri boyalı, üstü tahta kaplı bir sanduka bulunmaktadır. Şeminel Gazi Türbesi olarak yöre halkı tarafından ziyaret edilen bir yerdir. İslamiyetin önemli alperenlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Tepenin kuzeydoğu yönünde insan eliyle oyulmuş, yer altı su kaynağına ulaşan ve merdivenlerle inilen bir mağara bulunmaktadır. Tepenin üzerinde yer yer rastlanan seramik buluntulardan ve duvar kalıntılarından anlaşıldığı kadarıyla antik çağlardan beri askeri amaçlı bir garnizon veya gözetleme yeri olduğu tahmin edilmektedir.