YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tek Yapılar ve Anıtlar

ŞAHMURATLI KÖYÜ ESKİ CAMİİ
Camiin sadece dört duvarı ayakta kalabilmiştir. Sarı moloz taştan yapılmıştır. İç mekanda kuzey duvar hariç diğer duvarlarda ikişer pencere açıklığı vardır. Son cemaat yerinin yanları kapalıdır. Mihrabı yuvarlak gövdelidir. Mihrap duvarlarında yer yer testi biçimli çömlekler bulunmaktadır.
 
ÇİĞDEMLİ KÖYÜ ESKİ CAMİİ
Harimi kare planlı olan camiin son cemaat yeri daha sonra eklenmiş ve cami oldukça tadilat görmüştür. Ek şerefeli küçük bir minaresi bulunmaktadır. Doğusunda bir haziresi vardır. Camiin tamir kitabesi 1753-1754 tarihlidir. Bu kitabeden anlaşıldığına göre cami Çerkez Keser İsa Bey oğlu Ahmet Bey tarafından yaptırılmıştır.
 
GARİPLER KÖYÜ KİLİSESİ
Kilise 17x12,3 mtre ölçülerindedir. Apsis uzunluğu 3,4 metredir. Çatısı kısmen yıkık durumdadır. Güneybatı köşesinin üst kısmı dışında bütün duvarları sağlam vaziyettedir. Köşelerde, pencerelerde, kemer ve kapılarda kesme taş, diğer kısımlarda moloz taş kullanılmıştır. Narteks kısmı batıdadır. Kilise bir dönem cami ve sonra okul olarak kullanılmıştır. Üç nefli bir yapıdır.