YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tek Yapılar ve Anıtlar

ESKİ ADLİYE BİNASI
Oldukça geniş bir cepheye sahip dikdörtgen planlı yapı iki katlıdır. Simetrik ve diğer cephelerine göre daha fazla önem verilmiş olan kemerli ve demir kabaralı iki adet kapı ( birinde üstündeki bilek kısmı çiçek motifli el şeklinde tokmak bulunmaktadır), kapıların aksında iki adet balkon ve üstündeki ahşap üçgen alınlıklar dikkat çekmektedir. Yapıda her elemandan iki adet bulunması ikiz olarak tasarlandığını göstermektedir. Ön cephedeki kemerli kapılardan birinin üstünde 1937 tarihi yer alır. 1960'lı yıllara kadar alt katı hapishane, üst katı adliye olarak kullanılmıştır. Kesme taş malzeme ile yığma kagir sistemde inşa edilmiş yapının üst kat pencerelerinin üst hizasında geniş bir silme bulunur.
 
 
İSTASYON BİNASI
Yığma taş malzeme ile inşa edilmiştir. Doğu batı güzergahında dikdörtgen planlıdır. Bodrum, zemin ve bir kattan oluşan binanın bodrumu üç bölümlüdür. Zemin katta hareket memurluğu, bekleme salonu, ambar ve gar şefliği yer almaktadır. Birinci kat ise lojmandır. Ambar bölümü binanın batı tarafında birbiri ile bitişik ve birbirlerine geçişleri bulunmaktadır. Ambar tek katlı kırma çatılı kiremit örtülüdür. Kuzey ve güney yönlerinde ikişer kapısı vardır. Güney ve batı yönlerinde birer küçük pencere bulunmaktadır. Bina saçakları oldukça geniş tutulmuştur.