YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arkeolojik Sit Alanları

UYUZ HAMAMI
Yozgat İli, Yerköy İlçesi Merkezi'nin 1 kilometre güneydoğusunda yer alan Uyuz Hamamı tek katlı yapılardan meydana gelmiş olup; halen faaliyettedir. Uyuz Hamamı'nın güneyinde Hacı Ahmet Dağı yer almaktadır. Kuzeyi ise geniş bir plato şeklinde yayılmaktadır. 08.04.1988 tarihinde Müze Müdürlüğü'nce yapılan kısa süreli sondaj kazısında çıkartılan bir adet Roma Dönemine ait sikkeden M.S.307 - 340 tarihlerinde iskan edildiği anlaşılmaktadır. Yapılan tespitlerde Uyuz Hamamı'nın batısında yaklaşık 50 metre mesafede yine aynı döneme ait seramik ocağı tespit edilmiştir. Yaklaşık 2 kilometre güneydoğusunda yer alan Uyuz Hamamına 600 metre uzaklıktaki Hacı Ahmet Dağı eteklerindeki höyük, Delice Irmağı'nın kenarında doğal bir kayalık tepe görünümündedir. Yayvan şekildeki höyük 95 metre çapındadır.
 
UYUZ HAMAMI HÖYÜK
Yozgat İli, Yerköy İlçesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneydoğusunda yer alan Uyuz Hamamnına 600 metre uzaklıktaki Hacı Ahmet Dağı eteklerindeki höyüK, Delice Irmağı'nın kenarında doğal bir kayalık tepe görünümündedir. Yayvan şekildeki höyük 95 metre çapında, 22 metre yüksekliğindedir. Üzerinden toplanan tek tük seramik parçalarından M.Ö.I. bine tarihlemek mümkündür. Höyük üzerinde kaçak kazı izleri vardır.
 
DELİCE KÖYÜ HÖYÜK HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Yerköyi İlçesi,  Höyük Köyü'nün içerisinde yer alan höyük 110 metre çapında 20 metre yüksekliğindedir. Höyük Köyü'nün kuzeyinde, sivri bir görüntüye sahiptir. Höyüğün güney etetklerinde ev inşa edilmiştir. Üzerinde kaçak kazılar mevcuttur. Höyük üzerinden az miktarda temin edilen yüzey buluntusu çanak çömlek parçalarından M.Ö.III. binden itibaren iskan edildiği anlaşılmaktadır.
 
KARAOSMANOĞLU HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Yerköyi İlçesi, Karaosmanoğlu Köyü sınırları içerisinde, köyün 1 kilometre güneybatısında yer alan hhöyük sivri bir görüntüye sahip olup; 112 metre çapında, 16 metre yüksekliğindedir. Höyük Karaosmanoğlu Köyü ile Hacılı Köyü stabilize yolunun sağında bulunmaktadır. Höyük eteklerinde bulunan yükselti üzerinde yükselmektedir. Höyük üzerinden toplanan yüzey buluntusu çanak çömlek parçalarından M.Ö.III, II. ve I. bine tarihlemek mümkün olacağı anlaşılmaktadır. Höyüğün güney ve batısında kaçak kazı izlerine rastlanmıştır.
 
KONAK HÖYÜK
Yozgat İli, Yerköy İlçesi,  Kördeve sınırları içerisinde denilen höyük, Kahya Köyü sınırları içerisinde kalmaktadır. Kahya Köyü'nün 2.5 kilometre güneyinde Kördeve Yolu'nun hemen sağında yer alan Konak Höyük Karanlıkdere Mevkii'ndedir. 57 metre çapında 9 metre yüksekliğindeki höyük aslında kaya üzeri bir yerleşim yeridir. Tabii kaya üzerine yapılan yerleşimin temel kalıntıları hemen hemen ortaya çıkmış ve erozyona uğramıştır. Köylülerce burada bir konağın olduğu söylenmektedir. Yüzey buluntuları Ortaçağ'a aittir.
 
HÖYÜKTEPE HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Yerköy İlçesi Merkezi'nde bulunan Höyüktepe Höyüğü, yaklaşık 175 metre çapındadır. Höyük üzerine park düzenlemesi yapılmak suretiyle tahrip edilmiştir. Yüzeyde tespit edilen seramik parçalarından höyüğün, Frig, Helenistik - Roma dönemi ve Ortaçağ'da iskan gördüğü anlaşılmaktadır.
 
YERKÖY TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Yerköy İlçesi Merkezi'nde bulunan Höyüktepe Höyüğü'nün, yaklaşık 1,5 kilometre kuzeydoğusunda, Yerköy- Çiftlik yolunun güneyinde bulunan tümülüsün çapı yaklaşık 50 metredir. Tümülüsün tepe noktasında 2 adet kaçak kazı çukuru olup doğu ve batısında 2 adet beton su göleti inşa edilmiştir.
 
İNBOYNU KAYA YERLEŞİMİ
Yozgat İli, Merkez, Sarayköy Beldesi'nin yaklaşık 750 metre kuzeydoğusunda, İnboyu Mevkii'ndeki kayalık sırtlarda bulunan kaya kilisesi ve kiliseye bitişik mekanlardan oluşan bir yapı kompleksi şeklindedir. Bizans Dönemi'ne ait üç nefli kaya kilisesinin ana nefi ve kuzey yan nefinin bir kısmı korunabilmiştir. Kayaya oyulmuş tonozlu kaya şeklindeki mekanlar birbirne geçişlidir.
 
GÜLABİÖZÜ DERESİ DÜZ YERLEŞİMİ
Saray Beldesinin yaklaşık 2,5 km güneydoğusunda, tarım alanları içerisinde yer almaktadır. Güneyinden Gülabiözü Deresi geçmektedir. Alanda eser miktarda seramik ve pöhrenk parçalarına rastlanmıştır. Tarımsal faaliyetler neticesinde büyük ölçüde tahrip edilmiştir.
 
YUKARIELMAHACILI DÜZ YERLEŞİMİ
Köyün yaklaşık 2 km güneybatısında yer almaktadır. Taşınmazın 800 metre güneybatısında Sarıyapraklık Yolu, 400 metre kuzeybatısında Yozgat- ankara karayolu bulunmaktadır. Doğudan arazi yoluna sınırken, kuzey ve kuzeybatısında küçük bir beton kanal vardır. Tarımsal amaçlı kullanılan taşınmaz yüzeyinde yoğun miktarda Frig, Roma dönemleri boyalı-boyasız, bezemeli-bezemesiz seramik parçalarına rastlanmıştır.