YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tek Yapılar ve Anıtlar

YERKÖY GAR BİNALARI
İlçe merkezinde yer alan gar binaları, gar idare binası, ambar idare binası ve lojman binalarından oluşmaktadır. Sonradan sıvanmış ve boyanmış olduğu anlaşılan bu binalar taş kagir olup; yüzeyindeki basık pencere kemerleri enli birer silmeyle çevrilidir. Kırma çatı ve marsilya kiremitlidir. Gar idare binası iki katlı olup; giriş katında gişe holü ve bekleme salonu, ikinci katta gar yönetimine ait odalar bulunmaktadır. Bu binaya bitişik tek katlı diğer yapı da Ambar Müdürlüğü binasıdır. Gar idare binasının batısındaki ambar binası ile doğusundaki iki adet lojman binası, idare binasıyla aynı mimari üslupta yapılmıştır.
 
YENİYAPAN GAR BİNASI
Yapının ön cephesindeki basık kemerli girişi gişe holü ve bekleme salonuna, diğer girişi ambar bölümüne açılır. Geniş kemerli pencereler betonla kapatılmış olup; yapı kullanılmamaktadır. Kırma çatılı ve marsilya kiremitlidir. Ahşap çatı saçaklarında lale motifi işlenmiştir. Yan ve arka cephelerdeki giriş ve pencereler de betonla kapatılmıştır.
 
TUZLA KÖPRÜSÜ
Ortadaki en yüksek olmak üzere, ırmak kenarlarına doğru daha küçük dört adet sivri kemerli açıklıktan oluşmaktadır. Tamamı kesme taştan inşa edilmiştir. Üstte yine düzgün kesme taştan her iki yanda korkulukları bulunmaktadır.
 
SARAY ÇAPANOĞLU CAMİİ
Yapının avlusunda bir şadırvanı bulunmaktadır. Minare, girişin sağındadır. Son cemaat yerinden harime geçişi sağlayan kemerli giriş orjinalliğini korumaktadır. Son cemaat kısmının orjinalinden farklı olarak kapatıldığı anlaşılmaktadır. Minarenin bulunduğu cephede iki adet aynalı kemerli pencere bulunmaktadır. Son cemaat yerinin cephesinde ortada kapı, iki yanında birer pencere vardır. Açıklıklar yuvarlak kemerlidir. Şadırvanın karşısında yer alan cephede iki adet aynalı kemerli pencere açıklığı mevcuttur.Mihrabın bulunduğu cephede de aynı şekilde iki adet oymalı pencere açıklığı mevcuttur.
 
YAKUP HOCA EFENDİ CAMİİ
Kareye yakın dikdörtgen planlı olarak yığma taştan, kalın duvarlı ve ahşap tavanlı inşa edilmiş bir yapıdır. Üzeri kırma çatılı ve marsilya kiremitli olan yapı içten ve dıştan sıvalı ve badanalıdır. Son cemaat yeri ve minaresi sonradan yapılmıştır. Dördü duvarlara yaslanmış, dördü serbest sekiz adet ahşap direk üzerine balkonlu ve korkuluklu kadınlar mahfili bulunmaktadır. Girişi ahşap lentolu ve dikdörtgen formludur. Tavanı ahşap kaplama olan caminin içinde özenli ahşap işçiliği görülmektedir. Dikdörtgen bir niş şeklindeki mihrabı duvar cephesinden hafif dışa taşkın, sıvalı ve boyalıdır. Mihrap sivri kubbe şeklinde boyanmıştır.Pencereler çift kat, iç kısımları yeni dış kısımlar orijinal, dikdörtgen formlu ve dışa taşkın, düzgün kesme taş çerçeve içinde yer almaktadır. Caminin özellikle ahşap tavanı ile taş veya ahşap kaidelere oturtulmuş ve antik sütun başlığı taklitli oyulmuş ahşap direkleri dikkat çekmektedir. Onarım görmüştür.
 
KÖPRÜ
Değişik ölçülerde kesme yöresel taştan, doğu batı uzantılı, yuvarlak kemerli, üç gözlü yapılan köprü kısmen harçla sıvanmıştır. Köprünün demir korkulukları vardır. Kuzey tarafında orta kemer ayağında sütun şeklinde sel yaranı vardır. Bir tarafına betonarme ilave yapılarak genişletilmiştir.
 
DELİCE KÖPRÜSÜ
Köprü 4 kemerlidir. İnceleme esnasında su seviyesinin yüksek olması sebebiyle kemer ayakları tam olarak görülememiştir. Köprü ayakları gayrimuntazam taşlardan yapılı iken kemer kısımları beşik kemerli olup kesme taştandır. Yakın zamanda tanir gördüğü gayrimuntazam taşlardan oluşan kısımda görülen sıvadan anlaşılmaktadır. Köprünün üst kısımlarına beton korkuluk yapılmış olup, bunun üzerine demir korkuluklar eklenmiş ve köprü asfaltlanmıştır. Yaklaşık 25 metre uzunluğunda olan köprünün başlangıç ve bitiş kısımlarında Delice Irmağına paralel uzanan duvar sırası gözlenmektedir.