YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arkeolojik Sit Alanları

KALE SİT ALANI
Sivas -Yozgat Devlet yolunun 114. kilometresinde köy grup yolunun Tarhana Köyü istikametinde 33 km uzaklıkta, köyün 1 km batısında, höyük ile höyüğün 100-150 metre doğusunda, köy yolunun kenarında üzerinde tekneler oyulmuş 2 adet kaya tespit edilmiştir. Üzerinde izinsiz kazı çukurları bulunmaktadır. Höyükten toprak kayması yoluyla seramik parçaları ana kayaya kadar taşınmıştır.Yüzeyde Demir Çağı, Roma ve Ortaçağ'a ait keramikler bulunmaktadır.
 
ŞEBNİ TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, akdağmadeni İlçesi, Oluközü Beldesi Şebni Mevkiinde bulunan Tümülüs yaklaşık 30 m. çapında yığma topraktır. Tümülüsün tepe noktasında 50cm derinliğinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Tümülüsün tamamı ve çevresi ağaçlandırma amacıyla teraslanmıştır.
 
MUŞALİ KALESİ
Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Muşali Kalesi (Çalışkan) Köyünde bulunan kale yaklaşık 300 metre çapındadır. Muşali Kalesi köyün hemen kuzeyinde olup, köyden yürüyerek çıkılabilmektedir. Kale çevre arazilere hakim bir konumdadır. Surların bir kısmı yıkılmış, mevcut kısımlarda zamanın etkisiyle oldukça zarar görmüştür. II.Gıyaseddin Keyhüsrev zamanı emirlerinden Necmeddin Behramşah-Candar tarafından yaptırılmıştır. Kale eteklerinde bulunan Ali Çelebi ve Mahmut Çelebi türbeleri de sit alanı içerisindedir.
 
DÜĞMELİTEPE TÜMÜLÜSÜ
Akçakışla Köyü'nden görülen tümülüse, Akçakışla - Akdağmadeni yolundan 1-2 kilometre gidildikten sonra, sağa dönen arazi yolundan  yine 2 kilometre gidilmek ve 1,5 saat yürümek suretiyle ulaşılmaktadır. Tümülüs yüksek bir platonun ortasında 15-20 metre yüksekliğe sahiptir. 60 metre çapındadır. Tümülüste 25 x 15 metre genişlikte bir kaçak kazı yapılmış ve mezar odasına ulaşılarak soyulmuş durumdadır. Mezar odasının yarısı yok edilmiştir. Mevcut kısım beşik tonozlu ön ve arka odadan oluşan iki bölmeli  görünümdedir. Tamamen kesme taştan yapılmıştır.
 
KALETEPE YERLEŞİMİ
Dokuz Köyünün 2 km doğusunda, Üçkaraağaç Köyü yolu üzerinde, yola 300 metre mesafedeki Kaletepe'nin üzerindedir. Tepenin çapı 80 metre, yüksekliği 25 metre kadardır. Zirvedeki yerleşimim çapı 35 metredir. Yerleşimin etrafını yüzeyde gözlemlenebilen taş duvar kalıntısı çevrelemektedir.
 
KALETEPE HÖYÜĞÜ
Örenkale Köyünün 250 metre güneydoğusunda, 100 metre zemin çapı ve yaklaşık 20 metre yüksekliğinde bir höyüktür. Höyük üzerinde İlk Tunç Çağı ve Roma keramikleri görülmektedir.
 
BOZHÖYÜK KÖYÜ HÖYÜĞÜ
Akdağmadeni-Bozhöyük asfaltı üzerinde, yolun solunda, yoldan 25-30 metre uzaklıkta, köy yerleşim yerine bitişiktir. Doğal bir tepe üzerinde yaklaşık 25-30 metre yüksekliğe sahiptir. Höyüğün görünümünden 2-3 evre yerleşim gördüğü tahmin edilmektedir. Höyük üzerinde çeşitli dönemlere ait seramik parçalarına ve kaçak kazı çukurlarına rastlanmıştır.
 
KARAHİSARTATLISI KÖYÜ KAYAÜSTÜ YERLEŞİMİ
Köyün ve Söğütlüpınar Deresinin kuzeyinde yer almaktadır. Köye yaklaşık 200 metre uzaklıktadır. Yerleşim hafif eğimli tepelik bir alan üzerindedir. Güneyinden ve batısından küçük dere geçmektedir. Taşınmaz üzerinde tarım yapılmasından dolayı biraz tahrip edilmiştir. Yerleşimde Helenistik ve roma dönemlerine ait keramik örneklerine rastlanmıştır.
 
DÜZ YERLEŞİM
 Dayılı Köyünün yaklaşık 1,5 km kuzeyinde yer almaktadır. Kuzeyinden Gölayağı Deresi geçmektedir. Tarım alanları içerisindedir. Yerleşim alanı tarım faaliyetleri sonucu büyük oranda tahrip edilmiştir. Alanda eser miktarda Roma ve Doğu Roma dönemine ait seramik parçalarına rastlanmıştır.