YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Cumhuriyet Mektebi

          İl merkezinde , Ankara –Sivas ana asfaltının sağ yanında genişçe bir alana malik arsa üzerine inşa edilmiştir. Yaklaşık olarak 16 ya da 20x7 m. ebadında olup dikdörtgen planlıdır. Atatürk dönemi mimar Kemal üslubu olarak nitelendirilen bir üslüp mahsulu olduğu söylenmektedir. 1927 yılında Vali Ali Rıza Bey tarafından yaptırıldığı, müteahhit Şükrü Adavallı ile Nihat Çapan’ın emeklerinin geçtiği , 29.10.1930 tarihinde öğretime açıldığı edinilen bilgiler arasındadır. Zemin kattan itibaren harçtan kalın sıva ile sıvanmış üzeri sarı boya ile boyanmış , birbirine paralel iri kesme taşlar görünümünü verir derz edilmiştir.Yapının tamamının köfeki taşını andırır sarımtrak ve işlemeye müsait kesme taşlardan yapıldığını bilinmektedir.