YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Agah Efendi

Yozgatlı Çapanoğlu Ömer Hulusi Efendi’nin oğludur. 1832 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tercüman-ı Ah­val adlı ilk Türk gazetesini çıkarmıştır. Hürriyet müca­delesine katılmış, mutasarrıflık, posta nazırlığı ve elçilik yapmıştır.

1860’da çıkardığı gazete, bir müddet sonra kapan­mışsa da yeniden yayın hayatına dönmüştür. O sırada posta nazırı olan Agâh Efendi, posta pulları bastırarak Türkiye postalarında ilk defa pul kul­lanılması usulünü getirmiştir.

Mutlâkiyet idaresine karşı kurulan gizli (Yeni Os­manlIlar) cemiyetin kurucuları arasında bulunan Agâh Efendi, Ziya Paşa’nın dostu olması yüzünden vazifesinden çıkartılmış, Paris’e kaçarak oradaki Türk vatanperverleri arasına katılmıştır. 1871’de İstanbul’a döndükten sonra af edilerek Rodos mu­tasarrıflığına gönderilmiş, Namık Kemal’le becayiş edilerek Midilli’ye getirilmiş 1885’de Atina elçisi olmuştur. Aynı yıl içinde Atina’da ölmüştür. Cena­zesi İstanbul’a getirilerek, Sultan Mahmut Türbesi haremindeki kabristana defnolunmuştur.