YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür İşleri Şube Müdürlüğü


Kültür İşleri Şube Müdürlüğünün Görevleri

Bakanlığımız, Türkiye Kültür Portalı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Kurumumuzun Yıllık Çalışma Planını hazırlamak.

Kültür, sanat  fuar ve eğitim  işbirliği protokol işleri ve İl ve İlçedeki kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Özel tiyatrolar ile iş ve işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

5846 sayılı fikir  ve sanat eserleri kanuna göre bandrol ve sertifika verilmesi iş ve işlemleri yapmak.

Sinema Genel Müdürlüğü, Tiyatro ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü iş ve işlemleri yapmak.

İlimizde yapılacak olan film çekim izin taleplerinin alınması ve takibini yapmak.

İl afet kaynak sayım cetvelleri tablolarını düzenlemek.

Taşınmaz Kültür Varlıkları (restorasyon) Hane Halkı proje ve ödemelerinin takibini yapmak.

Kurumumuzun düzenlemiş olduğu, konser, Konferans, tiyatro, söyleşi vb. programlarda; Kurum kültürü çalışmalarını yapmak.

Bakanlığımızca yürütülen “Yaşayan İnsan Hazineleri”  çalışmasını ilimizde yapmak. 

Kültürel etkinlik organizasyonu (Hıdırellez, nevruz vb.) ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.