YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Personel Şube Müdürlüğü


Personel Şube Müdürlüğün Görevleri

HİTAP, BES, SGK, KESENEK Aylık İş Gücü Bildirgesi  Sistemlerinin takibi ve yazışmalarını yapmak.

Memur, Sözleşmeli personel ve İşçinin İşe giriş, İşten çıkış, tayin, aylık bildirgeleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 
Taşra Personelinin emeklilik işlemlerini yapmak.

* Aday memurların iş ve işlemlerini yapmak.

* Görevde yükselme ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

* Hizmet içi eğitimler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

DÖSİMM  personellerine ait  aylık puantajların ilgili Bakanlığa göndermek.

İş kurdan çalıştırılan personellerin (TYP,SÇP vb.) maaşları hazırlamak.

Muhtasar beyannamesini düzenlemek.

Memur, 4/B sözleşmeli personel ve işçi maaşlarını hazırlamak.

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimizdeki personellerin özlük işlerinin takibini yapmak.

Memurları öğrenim durumları, tayin, unvan değişikliği, vb. durumların HİTAP ve İKS sistemine girmek.

Memur, Sözleşmeli personel ve İşçinin İşe giriş, İşten çıkış, tayin, aylık bildirgeleri, keseneklerini zamanında sisteme girmek.