YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü


İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri 

Müze Müdürlüğü ve Kütüphanelerden gelen ödenek taleplerinin koordinasyonunu sağlamak.

Bütçe ve tahakkuk İşleri, her türlü mal ve hizmet alım, satım işlemlerinin, Açık İhale işlemlerinin ve İl Özel İdaresi bütçesinden yapılan her türlü işlemlerin koordinasyonunu sağlamak.

Müdürlüğümüze alınacak her türlü malzeme ve teçhizatın takibini yaparak saymanla işbirliği içerisinde bulunmak.

Taşınır kayıt işlemleri ile ilgili, iş ve işlemleri yapmak.

Malzeme deposuna  giren çıkan malzemelerin işlem ve takibini yapmak.

İş sağlığı ve güvenliği ile işlerin takibini ve yazışmalarını yapmak.

Taşıt kayıt  işlemleri, hizmet aracı, plaka, sigorta, ruhsatname, muayene ve araç tahsis işlemlerini yapmak.

Doğrudan temin ihaleler ve teklif mektubu piyasa araştırma işlerini yapmak.

Taşınmazların kamulaştırılması ve kamulaştırma ödenekleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Aylık ödemelerin takibini (telefon, internet, akaryakıt vb.) yapmak.