YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm İşleri Şube Müdürlüğü


Turizm İşleri Şube Müdürlüğünün Görevleri

Turizm göstergeleri konaklama verileri, anket ile ilgili istatistik  bilgileri tutmak.

TGA (Türkiye Turizm Tanıtım  ve Geliştirme Ajansı) ilgili iş ve işlemlerini yapmak.

Müdürlüğümüze ait resmi Sosyal Medya hesaplarının iş ve işlemlerini yapmak.

Müdürlüğümüze ait resmi internet sitesinin iş ve işlemlerini yapmak.

İlimiz Yozgat Turizm Envanteri ve Turizm Rehberi el kitabını hazırlamak.

Fuar ve Tanıtım Günleri vb. organizasyona ait iş ve işlemlerini yapmak.

İlimiz genelinde Bakanlığımız tarafından turizm altyapı ödeneklerinin takibini yapmak ve sonuçlandırmak.

Şenlik yardımı ödeneklerinin takip etmek.

Turizm ile ilgili ilin tanıtımı için yapılacak her türlü tanıtımda çıkartılacak her türlü yazılı belge doküman ve afişlerin yazılımını sağlamak.

Turizm açısından kurum görüşleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Termal Turizm alanları ile ilgili yazışma ve takipleri yapmak.

1618 sayılı seyahat acentelerinin denetimleriyle  ilgili iş ve işlemleri yapmak. 

* Turist rehberleriyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Bakanlığımız tarafından gönderilen kültür ve turizm dergilerinin teslim alınması, arşivlenmesi ve dağıtımının yapılması ile ilgili işlemleri yapmak.

Turizm konusunda bilgi edinme amaçlı Müdürlüğümüze gelen ziyaretçilere yardımcı olmak ve ziyaretçi listesi oluşturmak.

Turizm göstergeleri ile ilgili istatistik bilgileri tutmak.

Müdürlüğümüzde turizm işleri konusunda yapılacak (Turizm Haftası, Turizm Etkinlikleri vs. ) diğer tüm iş ve işlemlerin takibini yapmak.

Valilik İl Planlama Müdürlüğü ile ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları ve Müdürlüğümüz projelerinin takibi ve yazışmalarını yapmak.

Kayseri Kültür Varlıklarından ve ORAN’ dan gelen yazıların yazılması Kuruma ait proje hazırlama işlemleri (ORAN-SODES- AB vs.) yapmak.