YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Mehmet Vecihi Paşa

Çapanlardan sonra bölgenin asayişini merkezden gönderilen sancak beyleri temin etmeye çalıştılar. Ancak bu sancak beyleri bilhassa Bozok’ta asayişi temin edemediler. Bunun üzerine 1849 yılı başında Bozok ve Kayseri sancakları Ankara’ya bağlanarak, Mehmet Vecihi Paşa da vilâyetin merkezi sayılan Yozgat’a vali olarak gönderildi, kendisi Yozgatlı olup, Şekerpınar çeşmesini yaptıran Yozgat’ın ilk valisidir.

1849 yılında Yozgat valiliğine atanan M. Vecihi Paşa bir yıl sonra Bağdat valiliğine atandı. 1852 yılında tek­rar Yozgat valiliğine getirildi. Vecihi Paşa’nın hatırına devlet, Yozgat’ı vilâyet merkezi yaparak, kendisini de Ankara’ya kaymakam yaptı.

Vecihi Paşa’nın Yozgat valiliği sırasında devlet Rus­larla savaşıyordu. (Kırım Savaşı) Bu savaşta orduya para ve askerin sağlanması hususunda büyük gayretler gösterdi. Bundan dolayı da kendisine Meci­diye Nişanı’nın ikinci rütbesi verildi. Valiliği sırasında emrinde bulunan 1200 kişilik askerle vilâyeti hay­dutlardan temizledi.

 

1864’te mülhakatıyla, Cidde (Hicaz) Valiliğine atandı. 15 Ağustos 1867’de orada öldü. Vecihi Paşa’nın nüfus kayıtları yandığından, doğum tarihi bilinmiyor. Öldüğünde 60 yaşlarında idi.