YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Manilerimiz

Yozgat manileri yurdun diğer yörelerinde söylenen manilere benzerlik göstermektedir. Bunun sebebi manilerin söyleyeni belli olmayan, dilden dile dolaşan anonim halk şiiri olmasıdır. (Yozgat Kataloğu Cilt I 1990:115)

Yozgat’tan mı geldiniz?                  

Yoruldunuz öldünüz

Birinize demiyom

Cümleniz hoş geldiniz

Gaşların ince mince                

Ölüyom görmeyince

Adam bir hoş oluyor

Yozgatlıyım deyince

Yozgat’ın yolu turna

Ağaçlar dolu hurma

Demedim mi nazlı yar

Üç günden fazla durma

Garşıda gara çalı

Gararıp durma çalı

Ben sana varır mıyım?

Sümüklü sıracalı

Aya baktım ayaklı

Kapıları dayaklı

Şu Yozgat’ın kızları

Hepsi elma yanaklı

Şu giden öçe benzer

Yüklenmiş göçe benzer

Akbuçağ’ın gızları

Sürmeli goça benzer

Mani bilirim elli

Yitirsem yârim belli

Ben yârimi bilirim

Sağ yüzü çifte benli

Mânime mâni getir

Yanıma yakın otur

İtin gavurun oğlu

Her gece altın getir

Endim nane biçmeye

Soğuk sular içmeye

Yârimden haber gelmiş

Kanatlandım uçmaya

Harman yeri yarılmış

Annem bana darılmış

Ne darıldın ey ana

Eloğludur sarılmış

Yozgat’ın bucağında

Mum yanar ocağında

Allah canımı alsın

Yârimin kucağında

Çamlıkta yatırı var

Elinde satırı var

Bu kadar yorulmazdım

Yozgat’ın hatırı var

Çorap ördüm dizece

Buyur gidek bizece

Sen benimsin ben senin

Sabredelim güzece

Arabası tek atlı

Yakası kravatlı

Gönüllenme görümcem

Kardeşin senden tatlı