YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
 • Neredeyim :

Yozgat Çamlığı Milli Parkı Doğa Eğitim Merkezi

YOZGAT ÇAMLIĞI MİLLİ PARKI DOĞA EĞİTİM MERKEZİ

GENEL AMACI: Yozgat il sınırlarında yer alan yaban hayatının, biyolojik çeşitliliğin sergilenmesi ve doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir geliştirilebilir olması amaçlı bir proje olarak tesis edilmiştir.

NEREDE: Yozgat Şehir Merkezinde, Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisinde ve mesire alanı bölümündedir. Şehir Merkezine 2 km. uzaklıkta, Şehir Merkezinin güney yamacındadır.

YOZGAT ÇAMLIĞI MİLLİ PARKI:
Yozgat Çamlığı Milli Parkı Türkiye'nin 1958 yılında ilan edilen ilk Milli Parktır 266,9 hektar alan büyüklüğünde sahayı kapsar. Karaçam ve Sarıçam ağaçlarıyla kaplıdır. 300 yaşında Karaçamlar bulunmaktadır.

YOZGAT DOĞA EĞİTİM MERKEZİNDE NELER VAR;
-Tabiat Eğitim Merkezi 2 Katlı bir binadır.

İç Mekan:

       İçerisinde Giriş Holü, Sağ tarafta Yönetim Birimi odaları ve Yozgat Yöresi yaban hayatının sergilendiği ana salon ise orta kısımda yer almaktadır. Bu salonda görsel doğa resimleri ile bu resimlere giydirme yapılarak ön tarafına eklenilen tahnit (doldurma hayvan) sanatıyla yapılmış Yozgat yöresi doğal hayatında yaygın olarak yaşayan hayvanlar ile donatılmıştır. Hayvanlar arasında, Uçan kuşlar kategorisinde Kartal, Keklik, Bıldırcın, Karga, Serçe,  Saksağan, Baykuş, Şahin, Pelikan, Yaban Ördeği,  karasal hayvanlarda ise bir yaban kedisi olan vaşak ve geyik tahnit görseli ile dikkat çekmektedir. Yine bu salonda bir sinevizyon gösteri sistemi mevcut olup Çamlık Akdağ ormanları gibi belgesel sunumları yapılmaktadır.  Yine üç boyutlu Yozgat Çamlığı kabartma görselini görebilirsiniz.  Ahşap sanatı ile dizayn edilmiş kuş evleri yine bu salonda sergilenmektedir.
       
Sol kısımdaki doğu yamacındaki odada; eğitim amaçlı laboratuvar odası mevcuttur. Burada bir mikroskop ve bir teleskop mevcut olup gözlem ve deney ölçümlerini kaydetmek ve dosyalamak için çalışma masa ve sandalye grubu ile dosya dolapları mevcuttur.
     
Yine Sol kısım Laboratuvarın karşısındaki batı yamacındaki odada; doldurma Görseli tahnit bir kurt figürü ve özel ilaçlama ile korumaya alınan Yozgat yöresindeki akarsu ve göl ve göletlerde yaşayan su hayvanları sergilenmektedir. 30 civarında tatlı su balığı çeşidi, bunun yanında, su yılanları ve suda yaşayan kurbağalar, kaplumbağalar sergilenmektedir.
       
Alt katta ise Ülkemizdeki Doğal hayatın varlığı ve çeşitliliğini anlatan Orman ve Su İşleri Bakanlığının çıkardığı çeşitli kitap, makale, resim, arşiv, dergi vb. yayımların yer aldığı bir kütüphane odası vardır.
       
Yine alt katta 60 kişilik bir Konferans salonu, Dinlenme holü,  Mescit ve Tuvaletler bulunmaktadır. 

Dış Mekân;
       
Doğa Eğitim Merkezinin hemen yanında, bir adet lüks kafeterya, Bir Adet Çocuk Oyun Grubu ve Çocuk Parkı, bir adet Basketbol Sahası, bir adet Voleybol sahası, Kamelyalar bulunmaktadır.

GEZİ AMAÇLARI;
-Doğanın korunması için öncelikle 11-17 yaşlarındaki çocuklar olmak üzere, değişik yaş ve meslek gruplarına yönelik doğa eğitimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
-Yozgat doğa hayatının doğal ve sosyo - kültürel değerleri, biyolojik çeşitliliği tanıtmak, doğanın korunması ve anlaşılmasına yönelik farkındalığı artırmak,
-Doğa eğitimlerinin etkin olarak başlatılması ve çocukların bu etkinliğe etkin olarak katılımın teşvik edilmesine yönelik ev sahipliği yapmaktır.
-Buradan elde edinilen deneyimleri Ülkemiz geneline yaygınlaştırmak.

TABİAT Eğitim Merkezindeki Eğitimlerin Hedef Grubu;  
Merkezin öncelikli hedef grubu: 11–17 yaş grubu arasındaki çocuklardır.

Orta ve uzun vadede;
-Üniversite öğrencileri (Üniversite kulüpleri ve grupları)
-İzci grupları
-Özel gruplar (şirketler, turistik amaçlı ziyaretçiler vb.)
-Engelli grupları (koşulların uygunlaştırılması durumunda)
-Çocuk esirgeme vb. kurum çocukları
-Sivil toplum kuruluşları
-Kamu kurum ve kuruluşları da eğitimlerden yararlanabilecektir. 

Eğitimlerin İçeriği;
-Doğa Eğitimi Merkezi’nin tanıtımı
-Yozgat Yöresi Yaban Ve Bitkisel Biyolojik Hayatın Tanıtımı
-Biyolojik çeşitlilik
-Doğa koruma
-Doğa hayatına ilişkin kültürel değerleri tanıma ve geleneksel yaşam biçimleri içine dahil olmak.

Eğitim Yöntemi;
       
“Doğada eğitim deneyseldir. Okul - sınıf ortamının dışarısında gerçekleştirilir ve etkinliğe dayanır. Doğada eğitim, doğayla temas etmek suretiyle, örneğin öğrenmek ve beceri geliştirmek için saha çalışmaları ve diğer açık hava etkinlikleriyle bilgiyi teşvik eder.”  bu yaklaşımla doğa eğitim merkezinde eğitimler uygulamalı, kapalı mekânlar ve açık alanlarda ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Eğitimler konu uzmanı eğitmenler tarafından verilir.

Doğa Eğitiminin Beş Temel Amacı;
-Doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık ve duyarlılık oluşturmak,
-Doğa ve doğanın işleyişi ile ilgili temel bilgi ve anlayışı geliştirmek,
-Doğaya karşı olumlu davranış ve değerler geliştirilmesini sağlamak,
-Doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak,
-Doğanın korunmasına aktif katılım sağlamak,

Eğitimlere Katılan Ziyaretçilerin/Çocukların Eğitimler Sonucunda;
-Doğa ile uyumlu mekânlar hakkında bilgi sahibi olmaları,
-Yozgat doğal yaşamı değerleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmaları,
-Biyolojik çeşitlilik ve önemi hakkında bilgi sahibi olmaları,
-Doğa ve doğa-insan etkileşimine ilişkin bir anlayış ve bilgiye sahip olmaları, doğa koruma konusunda farkındalıklarının artması ve uzun dönemde bu farkındalığın davranışa dönüşmesi,
-Yöredeki bitkisel hayat ve yaban hayvanları yaşam çeşitliliği ve yaşam tarzları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanır.

 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 4.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 27.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 1.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 2.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 6.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 5.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 10.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 11.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 12.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 3.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 7.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 8.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 9.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 13.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 14.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 15.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 16.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 18.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 19.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 20.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 22.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 23.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 24.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 25.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 26.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 28.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 29.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 30.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 31.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 32.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 33.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 34.JPG
 • Yozgat Tabiat Eğitim Merkezi Resim 35.JPG