YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ DESTEK VE TEŞVİK REHBERİ 2023 YAYINLANDI

KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ DESTEK VE TEŞVİK REHBERİ 2023 
   

       Kültür endüstrileri, tüm dünyada her ülkenin kendine özgü kültür potansiyelini göstermesi ve ekonomik açıdan ölçülebilir değer zinciri oluşturması bakımından sürdürülebilir kalkınmanın temel dinamikleri arasında kabul edilmektedir. Yaratıcılık ve bilgiye dayalı yüksek katma değere sahip eser, kültürel ürün ve içerikleri üreten ve dünya ölçeğinde rekabetçi bir yapıya sahip bir ülke olma hedefiyle sahip olduğumuz potansiyelimizi ortaya çıkarmanın yanı sıra yaratıcı kültür endüstrilerimizin istihdam, milli gelir ve dış ticarete katkısını artırmak temel hedeflerimiz arasındadır.
        
Bu doğrultuda, Bakanlığımızca ve ilgili tüm Kamu kurumları tarafından sağlanan yaratıcı kültür endüstrileri odaklı destek, teşvik ve sponsorluk uygulamalarının toplum tarafından bilinirliğini artırarak en güncel bilgiye toplu olarak ulaşmalarını sağlamak amacıyla bir başvuru kaynağı olarak hazırlanan “Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi” ilk olarak Bakanlığımızca 2020 yılında yayınlanarak kamuoyunun ilgisine sunulmuştu.
          
Söz konusu Rehber, güncel ve yeni bilgiler doğrultusunda hazırlanarak 2023 yılı Ocak ayında yeniden kamuoyunun ilgisine sunulmuştur. 

Kültür Endüstrileri Destek Ve Teşvik Rehberine Aşağıdaki Linkten Erişebilirsiniz.

Kültür Destek Rehberi-2023.jpg Kültür Endüstrileri Destek Ve Teşvik Rehberi 2023