YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

SAAT KULESİ : (YOZGAT’IN SEMBOLLERİNDEN)

        

Yapı şehrin merkezinde yükselsen kare prizma gövdeli uzun bir kuledir. Kuleyi, Tevfikizade Ahmet Bey, Belediye Başkanlığı sırasında yaptırmıştır. Mimarı Şakir Ustadır. 1325 / M.1902- 1908 Tarihli Ankara salnamesinde saat kulesinden ayrıntılı bir şekilde bahsedilir. Yapıyla ilgili birçok yayında çeşmenin 1908 tarihinde inşa edildiği belirtilir. Ayrıca Saat kulesini yaptıran Tevfikizade Ahmet Beyin II. Belediye Başkanlığı 1908- 1909 tarihleri arasındadır. Bu bilgilere dayanarak  yapının 1908 de yapıldığı kabul edilmektedir.

Kule enine silmelerle altı kata bölünmüştür. Üst kısmı şerefe gibi balkonla çevrilmiştir. Üzerini çan şeklinde bir külah örter. Külahın altında, her yüzeyde bir saat kadranı yer alır. Çanı 288 kğ. ağırlığındadır. Çanın topu sekiz parça 282 kg. Saatin topu, 50 kg. ağırlığındadır. Çanını yukarıya iki kırmızı lira karşılığında Hamal Kör Musa çıkartmıştır. Her yarım ve tek saatlerde ispatlı olarak çalan saatin üzerinde Norez’Jura ve L.D. Odobey Gadet yazılıdır. Kuleye kuzeydeki yuvarlak kemerli kapıdan girilir. Ve zikzak şeklindeki ahşap merdivenlerle çıkılır. Şerefenin altında aşağı doğru her katta küçük yuvarlak kemerli bir pencere bulunur.

Gayri Menkul Eski Eserler Yüksek Kurulu başkanlığınca 1978 yılında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen Yozgat İli merkezinde Cumhuriyet alanında bulunan Saat Kulesi, çevrenin bilinen tek saat kulesidir. Tevfik Zade Ahmet Bey’in belediye başkanlığı zamanında Şakir Usta adındaki bir ustaya yaptırılmıştır.Yozgat şehir merkezindeki bu heybetli ve asırlık kule zemin kat ve çanların bulunduğu kısımlarla birlikte yedi kattır. Sarı köfedeki kesme taşlarla inşa edilmiştir. Çanların bulunduğu kattan itibaren üstteki ilk kattaki her cepheye ayrı yerleştirilmiş 4 saat bulunmaktadır. Her saat başında çalan çanlar şehrin her tarafından duyulacak şekildedir. Saatlerin 4 ayar topuzunun 250 kg olduğu söylenmektedir. Kuledeki saatler kule ile aynı yaşta olup Yozgatlıları vakitte hiçbir zaman yanıltmamaktadır.


  • saat kulesi4.jpeg
  • saat kulesi1.jpeg
  • saat kulesi6.jpeg
  • saat kulesi2.jpeg
  • saat kulesi3.jpeg
  • saat kulesi.jpeg