YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arkeolojik Sit Alanları

HÖYÜKLÜ TEPE HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Çandır İlçesi'nde yapılan bir dizi çevre incelemesi sırasında, Çandır İlçe merkezine yaklaşık olarak 2,5 kilometre uzaklıkta, Çandır - Uzunlu yolunun solunda, Yenimeydan Mevkii'nde yaklaşık olarak 150 metre çapında 30 metre yükseklikte bir höyük tespit edilmiştir. Höyük, çevresindeki tarım yapılan arazilerden yüksekçe bir zemin üzerine oturmuştur. Yüksek ve yayvan bir görünüm raz etmektedir. Tepe noktası geniş bir oturuma sahiptir. Üzerinde yer yer, eski olduğu tahmin edilen kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Yüzeyde yapılan incelemeler sırasında çeşitli dönemlere ait eser miktarda seramik parçalarına rastlanılmıştır.
 
 
BEŞTEPE TÜMÜLÜSLERİ
Yozgat İli, Çandır İlçesi, Büyükkışla Beldesi, Beştepe Mevkiinde 3 adet tümülüs yer almaktadır. Yaklaşık birbirine 30 metre uzaklıktaki 2 tümülüsün çapları 40 metre olup, 5-10 metre yüksekliktedir. Üçüncü tümülüs ise iki tümülüsün 400 metre batısındadır. Bu tümülüs de 5-10 metre yüksekliğindedir.
 
ALIŞIK TEPE TÜMÜLÜSLERİ
Yozgat İli, Çandır İlçesi, Yenimeydan Mahallesi, Alışık Tepe Mevkiinde 4 adet tümülüs bulunmaktadır. Tümülüsler Çandır İlçe merkezinin yaklaşık 7 km güneybatısındadır. Tümülüsler arasında güneyden kuzeye doğru 150-200 metre mesafe bulunmaktadır. Güneyde yeralan 1. tümülüs üzerinde 17 adet bayrak direği ve 1 adet beton nirengi direği vardır. 1. tümülüsün kuzeyinde bulunan üç tümülüs üzerinde büyüklü küçüklü kaçak kazı çukurları yer almaktadır.