YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arkeolojik Sit Alanları

YILANBOYNU TEPESİ YERLEŞİMİ
Yozgat İli, Saraykent İlçesi, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan ve ilçe merkezinin yaklaşık 50 metre kuzeyinde yer alan Yılanboynu Tepesi'ne ulaşım yeni açılan stabilize yolla  sağlanmaktadır. Yaklaşık 250 metre çapındaki yerleşim yeri, doğal kayalık tepelerin dik yamaçlarından başlayarak eteklere kadar inmektedir. Yerleşim yerinin batısı, güneyi ve tepe kısmı kaçak kazılarla tahrip edilmiştir. Yüzeyde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen yoğun seramik buluntulardan yerleşimin Erken ve Orta Tunç, Demir Çağı (Frig Dönemi) ve Roma Dönemlerinde iskan gördüğü anlaşılmaktadır.
 
TAŞLIK HÖYÜK
Yozgat İli, Saraykent İlçesi, Doğankent Kasabası'nın kuzeyinde yaklaşık 1 kilometre mesafede Dedefakılı köy yolunun solunda ve yoldan 100 metre içeride yer alan Taşlık Höyük düz arazi üzerinde yükselmektedir. Höyük Dedefakılı Köyü ile Doğankent Kasabası'nın sınırları ortasındadır. Höyük ovale yakın bir şekilde yayılmakta 50 x 60 metre ebatlarında 7-8 metre yükseklikte olup, üzeri hafifçe sivrilmektedir. Höyüğün üst ve yamaçlarında büyük kayalar olduğundan höyüğe Taşlık Höyük denilmiştir. Höyüğün yüzeyinden toplanan seramik parçalarından Roma Dönemine ait olduğu anlaşılmıştır.
 
DİVANLI MAĞARALARI DOĞAL VE ARKEOLOJİK SİT ALANI
Yozgat ili, Saraykent İlçesi, Divanlı Mahallesinin 1 km güneybatısında, volkanik bir arazide, vadicikler kayalıklardan oluşan bir alan ve bu alanda kayaya oyulmuş birkaç mekandan ibarettir. Aynı alan içerisinde D ve E tümülüsleri olarak tescillenmiş 2 adet tümülüs bulunmaktadır. Bu tümülüsler oldukça tahrip olmuş durumdadır.
 
ADATEPE TÜMÜLÜSLERİ
Yozgat ili, Saraykent İlçesi, Saray Mahallesi, Küçükzindankaya mevkiinde yer alan Adatepe Bölgesinde, Saraykent-Kadışehri yoluna hakim vaziyette, birbirine 40 metre uzaklıkta 2 adet tümülüstür. Tümülüslerin bulunduğu arazi meşe ağaçlarıyla kaplıdır. Saraykent-Kadışehri yoluna kuşuçumu 400 metre uzaklıktadır. Tümülüsler 8-10 metre yükseklik ve 30 metre çapındadır.
 
ÇAKMAKLIHÖYÜK TÜMÜLÜSÜ
Yozgat ili, Saraykent İlçesi, Divanlı Mahallesinde yer almaktadır. Divanlı Mahallesinin yaklaşık 2 km kadar güneybatısında, Divanlı Göletinin 2 km güneyinde bulunmaktadır. Tepelik alan üzerinde bulunan tümülüste kaçak kazı çukurlarına rastlanmıştır.
 
DİVANLI MAHALLESİ TÜMÜLÜSLERİ  I,  II
Yozgat İli, Saraykent İlçesi, Divanlı Mahallesinin yaklaşık 2 km kadar güneybatısında, Divanlı Göletinin 1,7 km güneyinde, Sivas yolunun 3 km güneyinde yer almaktadırlar. Güneydeki tümülüs 104 ve 105 parsel sınırında, kuzeydeki tümülüs 159 parselde bulunmaktadır. Tümülüsler üzerinde tarımsal faaliyetler yapıldığı ve kaçak kazılara maruz kaldığı tespit edilmiştir.
 
TAVŞANTEPE TÜMÜLÜSÜ I
Kösealili Köyünün yaklaşık 3 km güneybatısında, çevresine göre yüksek, meşelik geniş bir tepe üzerinde yer almaktadır. Kırmızıya yakın taş ve toprak rengine sahip alanda, meşelikler içerisinde yer alan tümülüs tamamen dağıtılmıştır. Muhtemelen kaya oyma sistemi ile yapılan tümülüsün mezar odası girişi ve mezar odası kaçak kazılar sonucu ortaya çıkmıştır. Mezar odası yağmurla gelen toprakla yarıya kadar dolmuştur. Yaklaşık 150 metre güneyinden Benli-Kargalık yolu geçmektedir. 300 metre kadar doğusunda Tavşantepe Tümülüsü II yer almaktadır.
 
TAVŞANTEPE TÜMÜLÜSÜ II
Kösealili Köyünün yaklaşık 2,7 km güneybatısında, çevresine göre yüksek, meşelik geniş bir tepe üzerinde yer almaktadır. Kırmızıya yakın taş ve toprak rengine sahip alanda, meşelikler içerisinde yer alan tümülüs büyük oranda tahrip edilmiştir.Yayvan bir görüntü arz etmektedir.  Yaklaşık 350 metre güneyinden Benli-Kargalık yolu geçmektedir. 300 metre kadar batısında Tavşantepe Tümülüsü I  yer almaktadır.