YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tek Yapılar ve Anıtlar

ÇINÇINLI SULTAN HANI
Bugün oldukça harap durumdadır. Binanın batı duvarı ortadan kalkmış, günümüze kalabilen diğer beden duvarlarının kaplamaları sökülmüş, bu nedenle duvarlar incelmiştir. Yapının güneybatısında müştemilat kalıntıları görülmektedir. Dikdörtgen planlı ve doğu-batı yönlüdür. Horasan harçla, moloz taş kullanılarak balıksırtı örülen duvarların üzeri kaplama taştır. Mevcut duruma göre hanın birbirine bitişik tonozla örtülü dört mekandan oluştuğu anlaşılmaktadır. Yapının içi tamamen moloz taşla dolu olduğundan içte tonoz örtülerinin nereye oturduğu, ortada açık veya kapalı bir mekanın varlığı tespit edilememektedir.
 
 
 
 
 
ÇEKEREKSU HANI VE KÖPRÜSÜ
Kuzey güney doğrultusunda uzunlamasına devam eden moloz taş ve kireç harcından yığma olarak yapılmış han kalıtısının üst örtü sistemi beşik tonozludur. Yapı, iki ana birimden oluşmaktadır. Kuzey kısmı daha geniş olup; kuzey-güney yanlarda ise doğu-batı doğrultusunda taşlarla örtülü mekanlardan oluşmaktadır. Güney kanadında kuzey-güney doğrultusunda uzunlamasına tonozlarla örtülmüş üç mekan bulunmaktadır. Yapı oldukça harap olmuştur. Han kalıntısının yaklaşık 30 - 35  metre kuzeyinde yer alan köprü kalıntısı ise moloz taştan kireç harcı ile yığma, düzgün kesme taştan taş kaplama olarak yapılmıştır. Tek gözlü bir köprü olduğu anlaşılmaktadır.Kemeri ve gövdesi tamamen yıkılmıştır. Güneyinde hana doğru uzanan bir yol kalıntısı dikkat çekmektedir.Yozgat – Kadışehri yolu üzerinde, Kesikköprü, Örencik Köylerinin kesiştiği noktada yolun sağında bulunan bu han Çekerek Suyu’nun yanında yer almaktadır. Valide Sultan Melike Mahperi Hatun tarafından 1239-1240 yıllarında yaptırılmıştır.
 
SARAYÖZÜ TÜRKMEN MEZARLIĞI
Mezarlık Sarayözü yerleşim alanının 700 metre güneyinde, Sarayözü-Saraykent yolunun doğusunda, yola yaklaşık 50-60 metre mesafededir. İşlenmiş mezar taşları, dikdörtgen şeklinde, koyun başını andırır kabartmalı, çizgi bezeme şeklinde çiçek motifleri, ok-yay şeklini andıran değişik işaretlerden oluşmaktadır. Taşların bir kısmı ayakta, bir kısmı ise yatık durumdadır. Mezar taşlarındaki şekil ve bezemelerden yola çıkılarak mezarlığın Anadolu'ya ilk gelen Türk-İslam boylarına ait olabileceği düşünülmektedir.