YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arkeolojik Sit Alanları

ALİŞAR HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi Bağlıca Köyü ve Sorgun İlçesi Mansuroğlu Köyleri sınırları içerisinde yer alan höyük, Sorgun-Sarıkaya karayolunun yaklaşık 25. kilometresinde yolun hemen solundadır. Yola oval şekilde uzanmakta ve yaklaşık 100 x 80 metre ebatlarında ve 7-8 metre yüksekliğindedir. 1927 yılında Von Der Osten tarafından yapılan bilimsel kazı sonucunda; güneybatı yönünde tepeden aşağı doğru bir yarma yapılmıştır. Buradan çıkan hafriyat toprağı sağa sola gelişigüzel atılmış ve bu nedenle küçük tepecikler oluşmuştur.  Alişar Höyüğü kazıları ilk kez 1927 – 1932 yılları arsında Chicago Üniversitesi’ ne bağlı olan Oriental Enstitüsü adına Hans Henning von der Osten tarafından yapılmıştır.  1993-1994, 1998-1999 yıllarında Alişar Bölgesi projesi kapsamında Chicago Üniversitesinden Ronald Lee Gorny tarafından tekrar kazı çalışmaları yapılmıştır. Kalkolitik Çağ, Tunç Devri, Hitit, Frig, Med, Pers, Hellenistik, Galat, Roma, Selçuklu ve Osmanlı izleri tespit edilmiştir.
 
ÇAT HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Kadılı Köyünün kuzey batısında yaklaşık 2 km uzaklıkta yer alan höyük 60 x 90 metre ebatlarında ve 7 metre yüksekliktedir. Güney kısmı teras şeklinde uzanmaktadır. Bu teras kısmının yarısı ekilidir. Üstünde bulunan seramik monokrom Roma ve Bizans Dönemlerine aittir. Yer yer kaçak kazı izleri vardır.
 
KALE HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Yozgat-Ilısu karayolunun sağında, köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ve kuzeyde yer almaktadır. Höyük karayoluna dik olarak uzanmaktadır. Oval şekilli üzeri düz olan höyük 50 x 150 metre ebatlarında 10 metre yüksekliğindedir. Üzerinde toplanan seramik parçaları monokrom ve polikrom olmak üzere Demir Devrine aittir. Üzerinde kaçak kazı izleri vardır.
 
BOZ HÖYÜK
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Tomarcahöyüğü Köyünün 500 mt.  güneyinde yer alan höyük, 75 x 75 metre ebatlarında yaklaşık 7 metre yüksekliğindedir. Üzerinde yapılan yüzey araştırmasında monokrom Roma seramiğine rastlanmıştır.
 
KONAK HÖYÜK
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Çıkrıkçı Köyü sınırları içerisinde yer alan Konak Höyük, Çıkrıkçı Köyü'nün yaklaşık 500 metre güneyinde bulunmaktadır. 200 metre çapında, 30 metre yüksekliğinde olup, dik bir görüntüye sahip üzeri düzdür.
 
KARAYAKUP HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Karayakup Köyü'nün içerisinde, Sarıkaya'dan köye girişte yolun solunda ve yoldan 150 metre içeride yer alan höyük yayvan şekildedir. Höyük yaklaşık 110 metre çapında 15 metre yüksekliğindedir. Höyüğün üzerinde bir yapı kalıntısı görülmektedir.Yer yer kaçak kazılar vardır.
 
HÖYÜKTEPE TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Azapbaşı Köyü'nün yaslandığı tepenin tam üzerinde ve 1241 rakımlı Höyük Tepesi'nin bulunduğu yerdedir. Yaklaşık 20-25 metre yüksekliğinde 50-60 metre çapındadır. Konisi düzgün, tahrip olmamış bir tümülüstür.
 
CELAL HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, İnkışla Köyü, yerleşim merkezinde bulunan höyüğün güney ve doğu eteklerinin kademeli olarak kesilip düzleştirilerek, oluşan teraslara köy evleri yapılmıştır. Yaklaşık çapı 200 metre olan höyüğün 120 metre güneyinde Kuruçayır Deresi bulunmakta ve çevresinde tarım arazileri yeralmaktadır. Teraslama sonucu oluşan kesitlerde duvar kalıntıları görülebilmektedir. Bu kalıntılara ait taşlar, hem höyük üzerinde dağınık şekilde görülmüş, hemde köy evlerinin inşaasında kullanıldıkları tespit edilmiştir. Yüzeyde ve teraslama sonucu oluşan toprak kesitlerinde tespit edilen seramik parçalarından höyüğün Frig, Hellenistik-Roma ve Bizans Dönemlerinde iskan gördüğü anlaşılmaktadır.
 
EĞRİHÜYÜK TEPESİ HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Babayağmur Belde Merkezi'nin yaklaşık 2 kilometre güneydoğusundaki doğal bir tepe olan Eğrihöyük Tepesi üzerinde yaklaşık 200 metre çapında bir höyüktür. Höyük üzerinde kaçak kazı çukurlarından açığa çıkan yapı temel kalıntıları ve bunlara ait taşlar tespit edilmiştir. Az miktarda tespit edilen seramik parçaları Hellenistik-Roma ve Bizans Dönemi'ne aittir.
 
KIPIK HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Gülpınar Köyü'nün yaklaşık 1,5 kilometre kuzaybatısında, Kıpıkhöyüğü Mevkii'nde tespit edilen Kıpık Höyüğü'nün çapı yaklaşık 125 metredir. Höyüğün doğu etekleri Kıpık Suyu çevrelemekte, batısında tarım arazileri bulunmaktadır. Höyük üzerinde kaçak kazı çukurlarının birinde Bizans Dönemine ait duvar kalıntısı görülmektedir. Ayrıca höyüğe ait yapı taşları höyük üzerine dağılmış durumdadır. Frig, Hellenistik-Roma ve Bizans Dönemlerine ait seramik parçaları tespit edilmiştir.