YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arkeolojik Sit Alanları

KERKENEZ HARABELERİ
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Şahmuratlı Köyü'nün kuzeybatısında yaklaşık 1,5 kilometre mesafede Keykavus Kalesi yada diğer adı ile Kerkenez Harabeleri bulunmaktadır. Dağlık bir arazi üzerine yerleşmiş olan harabelerin çevresini uzunca bir sur çevrelemekte olduğu ve bu surun tamamıyla yıkılmış, ancak yıkıntı molozların yerli yerinde olduğu tespit edilmiştir. Surun iç kısmında Kale Tepesi olarak bilinen yukarı şehir olabilecek bir yer bulunduğu, aşağılarda ise sur diplerinde hem güneyde hem kuzeyde aşağı şehir ev temel kalıntıları gözlenmiştir. Kale tepesi üzerine horosanla örülmüş duvar kalıntıları görülmektedir. Kaletepesinin kuzeybatı yönündeki eğimli arazide ev kalıntıları bulunmakla beraber Sülüklü Göl olarak bilinen ve çapı 20 metre gelebilen su birikintisinin bir su sarnıcı olabileceği çevresinde bulunan örme taşlardan anlaşılmaktadır. Kentin güney tarafında da 2 adet bu şekilde gölet bulunmaktadır. Kerkenez Harabelerinde 1993 yılından 2011 yılına kadar İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına Dr. Geoffrey Summers Başkanlığında araştırma ve kazı çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından devam ettirilmektedir.
 
HAPİSBOĞAZI HİTİT HEYKEL ATÖLYESİ
Karakız Beldesi mücavir alan sınırları içerisinde yer alan, belde merkezine 2 km uzaklıkta olan Hapisboğazı Mevkiinde 2 adet bazalt aslan heykeli ve yarı işlenmiş taşlar ve taşların işlendiği yataklar tespit edilmiştir. Hitit Döneminde kullanılan önemli bir heykel atölyesidir.
 
KARAKIZ VE KAZANKAYA HİTİT HEYKEL ATÖLYELERİ
Karakız Belediyesi hzimet binasının yaklaşık 500 metre kuzeyinde yer alan bir adet aslan heykelinin bulunduğu kayalık alanın Hitit Döneminde heykel atölyesi olarak kullanıldığını gösteren işlenmiş ve yarı işlenmiş bazalt taşlar tespit edilmiştir. Karakız Belediyesi'nin içinden geçen , Karakız  Kadışehri yolunun yaklaşık 1 kilometre güneyinde yer alan Kazankaya Mevkii'nde 2 metre çapında oyulmuş su sarnıcı ve yarı işlenmiş bazalt taşlar tespit edilmiştir.
 
KUŞAKLI HÖYÜK
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Büyüktaşlık Köyü'nde bulunan, Yozgat-Sivas karayolundan köye giden yolun solunda, anayola yaklaşık 1,5 kilometre mesafededir. Höyüğün üst kısmı düz olup yaklaşık 120-130 metre genişlikte elips şeklindedir. Höyük üzerinde kuzeyde, yaklaşık 3 metre genişlikte, kenarlarında büyük köşe taşları bulunan muhtemel kapı binası izleri gözlenebilmektedir. Aynı hizada zirveyi çevreleyen duvar kalıntıları ve bol miktarda keramik parçaları da bulunmaktadır. Höyüğün etrafını teras şeklinde kale dışı yerleşim çevrelemektedir. Bu kısım ile birlikte Kuşaklıhöyük yerleşimi genişliği 200-250 metre büyüklüğe sahiptir. Yüzeyden toplanan amorf seramiklerden ve tuğla parçalarından Kuşaklı Höyüğün Eski Tunç, Asur Ticaret Kolonileri, Hitit ve Demir Çağları ile Roma, Bizans Dönemlerinde kesintisiz iskan gördüğü söylenebilir. Yapılan jeomanyetik çalışmalarla höyüğün kuzey ve kuzeybatısında savunma duvarlarının olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kerpiç duvar izleride yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. Kuşaklıhöyük'te İtalya'nın Floransa Ünivrsitesinden Prof. Dr. Stefania MAZZONI tarafından 2008 yılında başlatılan yüzey araştırmaları, 2012 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile katılımlı kazı çalışmalarına dönüştürülmüştür.
 
ÇADIRHÖYÜK
Çadırhöyük, Yozgat’ın Sorgun İlçesi Peyniryemez Köyü’nde, köyün yaklaşık 2 km kadar güneyinde, Esenli - Gelingüllü Baraj Havzasında yer almaktadır. Yaklaşık olarak 32 metre yükseklikte, 220 metre çapındadır. Çadırhöyük ilk kez 1926 yılında Von der Osten tarafından tespit edilmiştir. Alişar Yöresel Yüzey Araştırmaları kapsamında 1993 yılında Chicago Üniversitesi adına Dr. Ronald L.Gorny tarafından tekrar incelenen höyükte 1999 yılında başlatılan kazı ve araştırmalar halen New Hampshire Üniversitesinden Doç.Dr.Gregory McMAHON tarafından devam ettirilmektedir.
 
SALUR HÖYÜK
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Bahadın Beldesi, Salur Mahallesi içinde yer alan höyük, hemen girişte yolun sağında bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 100 x 300 metre ebatlarında ve 15 metre yüksekliktedir. Höyüğün güney-doğu yamacından toprak çekildiğinden 1/6'lık bölümü yok olmuştur. Üst kesimlerinde Bizans Roma, alt eteklerinde Eski Tunç Dönemlerine ait seramik parçalarına rastlanmıştır. Höyüğün gerek üzerinde gerekse eteklerinde kaçak kazı yapılmıştır.
 
BÜYÜK HÖYÜK
Yozgat İli, Sorgun İlçesi Çayözü Köyü'nün kuzeyinde yaklaşık 500 metre mesafede, dere içerisinde Büyük Höyük yer almaktadır. Höyüğün güneydoğusundan bir dere geçmektedir. Höyüğün güney-doğu ve batı yamaçları kayalıktır. Höyük yaklaşık 70 x 100 metre ebatlarında ve 8 metre yüksekliktedir. Üzerinde Roma ve Frig dönemlerine ait monokrom ve polikrom seramik parçalarına rastlanmıştır. Yer yer kaçak kazı izleri vardır.
 
OSMANİYE HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sorgun İlçesi Osmaniye Köyünün yaklaşık 1,5 kilometre güneyinde Mirahor köy yolunun solunda yer alan höyük 50 x 100 metre ebatlarında ve yaklaşık 5 metre yüksekliktedir. Kuzeyinde küçük bir dere akan höyüğün güney yamacı kayalıktır. Üzerinde toplanan seramik parçaları Roma ve Demir Devrine aittir.Bir çok yeri kaçak olarak kazılmış ve temeller ortaya çıkarılmıştır.
 
SİVRİ TEPESİ TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Sorgun İlçesi Sivri Köyü'nün kuzeybatısında  Sümerin Sivrisi veya Sivri Tepe olarak geçen ve 1362 rakımlı tepede yer alan tümülüs 15 metre çapında ve yaklaşık 4 metre yükseklikte olup yuvarlak görünümlüdür. Tümülüste 08-15.11.1989 tarihinde 5 gün süreyle Kurtarma Kazısı çalışması yapılmıştır.
 
ALİ DEDE HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sorgun İlçesi Gülşehri Beldesi Hoşumlu Mahallesi girişinde ve sağ tarafta Ali Dede Türbesi olarak bilinen mevkide bulunmaktadır. Höyüğün zirve kısmında moloz taşların üst üste konmasıyla oluşmuş, dikdörtgen şekilli bir mezar bulunmaktadır. Ali Dede Türbesi denilen bu mezarın çevresi moloz taşlarla örülmüş ihata duvarıyla çevrilmiştir. Yüzeyde yapılan incelemede Hellenistik Döneme ait seramik parçalarına rastlanmıştır.
 
KALETEPE HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sorgun İlçe merkezinin yaklaşık 2,5 kilometre batısında Ayrıdam Köyü'nün yaklaşık 1,5 kilometre doğusunda, Küçük Köhne Köyü'nün kuzeyinde tespit edilen Kaletepe Höyüğü'nün çapı yaklaşık 75 metredir. Höyüğün doğu eteklerini eğri dere çevrelemekte hemen batısında Sorgun yolu bulunmaktadır. Tepe noktasında bulunan 2 metre derinlikteki kaçak kazı çukurunda höyüğe ait yapı taşları ile Hellenistik-Roma ve Bizans Dönemlerine ait seramik parçaları tespit edilmiştir.
 
KÜTÜKBURUN TÜMÜLÜSLERİ
Yozgat İli, Sorgun İlçe Merkezi'nin yaklaşık 500 metre güneyinde, doğal bir tepe olan Göztepe üzerinde yer alan birbirine yaklaşık 75 metre uzaklıktaki 2 adet tümülüsten biri yaklaşık 50 metre çapında olup üzerinde çok sayıda kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Bunun doğusundaki tümülüsün çapı ise yaklaşık 60 metre olup üzeri tarımsal faaliyetler nedeniyle düzleştirilmiştir. Tümülüsün üzerinde 3 metre derinlikte kaçak kazı çukuru bulunmaktadır.
 
DONBAK TEPESİ TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Kepirce Köyü'nün yaklaşık 1,5 kilometre güneybatısındaki doğal bir tepe olan Donbak Tepesi üzerinde bulunan tümülüsün çapı yaklaşık 50 metre olup üzerinde çok sayıda kaçak kazı çukuru vardır. Batısında yer alan kaçak kazı çukurunda mezar odasına ait blok taşlar tespit edilmiştir.
 
KIRGIBAĞLARI NEKROPOLÜ
Kırgıbağları Höyüğünün yaklaşık 300 metre kuzeyinde, Eymir yolunun batısında, eski kum ocağı olarak kullanılan alanda, yoğun pithos ve kemik parçalarına rastlanmıştır. Kum ocağı olarak kullanılmış olması ve çok sayıda kaçak kazı nedeniyle büyük ölçüde tahrip edilmiştir.
 
KIRGIBAĞLARI HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sorgun İlçesinin yaklaşık 1 km kuzeyinde, Eymir Yolunun batısında, Kırgıbağları Mevkiinde tespit edilen höyük yaklaşık 125x50 metre eliptik çaplarında olup, yüksekliği yaklaşık 10 metredir. Höyük üzerinde rastlanan farklı türdeki seramiklerden değişik dönemlerde iskan gördüğü anlaşılmaktadır. Höyük üzerinde elektrik direği ve çok saıda kaçak kazı çukuru bulunmaktadır.
 
KAPAKLI KÖYÜ YAMAÇ YERLEŞİMİ
Kapaklı Köyü Yamaç Yerleşimi Sorgun - Çekerek asfaltının solunda, Kapaklı Köyü'nün sağında olduğu tespit edilmiştir. Kapaklı Köyü sınırları içerisinde yer alan taşınmazda, kuzey kısmı kayalık ve güneye doğru eğimli olan bir yamaç yerleşimi tespit edilmiştir. Beyyurdu Kasabası sınırları içerisinde kalan kaya üstü yerleşimi ile tespit edilen yamaç yerleşimi arasında doğu-batı uzantılı bir dere geçmektedir. Yamaç yerleşimi, üzerinde ki tepedeki kayalık alandan başlayıp, güneydeki kayalık alana doğru eğimli olarak devam etmektedir. Yamaç yerleşimi yaklaşık 50 metre çapında, 10-15 metre yüksekliktedir. Yapılan yüzey araştırmasından bol miktarda Frig, Helenistik ve Roma seramik parçaları ele geçmiştir.
 
KÜLHÜYÜK KÖYÜ HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Külhüyük Köyü, Hüyük Mevkii'nde yapmış olduğumuz incelemede, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6. maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olan bir höyük tespit edilmiştir. Bahse konu höyük, Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Külhüyük Köyü, Hüyük Mevkii'nde, Sorgun - Eymir asfaltının solunda, yola yaklaşık 1-1,5 kilometre uzaklıkta, Külhüyük Köyü'nün güneyinde, köye kuşuçumu yaklaşık 1,5 - 2 kilometre uzaklıkta tarım alanlarının tam ortasında yer almaktadır. Höyük yaklaşık olarak, 100 metre çapında, 30 metre yüksekliktedir. Höyük ve yüzeyinde yapılan incelemede eser miktarda Frig ve Roma seramiklerine rastlanmıştır.
 
HALİLBABA TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Gevrek Köyünün kuzeydoğusunda, dağlık ve çevreye hakim konumda bulunan tepe üzerindeyaklaşık 120 metre çapında 30-40 metre yüksekliğinde bir tümülüstür.
 
BAHADIN YERALTI GALERİSİ
Kasabanın Aydınlar Mahallesi, Atatürk Caddesinin batı kenarındaki yamaçta yer almaktadır. Galeri 40 parselin kuzey ucundadır. Parsel üzerinde halen bir ev ve tandır yapısı bulunmaktadır. Galerinin toprak altında bulunan doğal kayaya oyulduğu, girişinin sağında ve solunda birer tünel ile yan odalara bağlandığı, atrıca ileriye doğru devam ettiği görülmüştür. İleriye doğru devam eden kısmın içi taş ve molozlarla doludur. Galeri 6-70 cm yükseklik ve genişliktedir. Galerinin önü caddeye doğru iş makinesi ile açılmıştır.
 
ZEYNEL HÖYÜĞÜ TÜMÜLÜSÜ
Bahadın Kasabasının 500 metre kadar kuzeyinde, tarlalar arasında, 25 metre çapında ve 5 metre yüksekliğinde bir tümülüstür. Üzerinde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. 2012 yılında yapılan kurtarma kazısı ile mezar odasına ulaşılarak buluntular Yozgat Müzesine kazandırılmıştır. Tümülüsten elde edilen buluntulara göre M.Ö. 2. yüzyıl Roma Dönemi, bir kadına ait mezar yapısı olduğu anlaşılmıştır.
 
ALİBABA TÜMÜLÜSÜ
Tümülüs Bahadın Kasabasının doğusunda yer alan Karabodur Tepesinin üzerinde yer almaktadır. Batısında kasabanın içme suyu deposu, doğusunda ise telefon baz istasyonu bulunmaktadır. Kasabadan tümülüsün bulunduğu yere kadar araçla ulaşım mümküdür. Yaklaşık 8 metre yükseklğindeki tümülüsün üzerine beton ve demir malzeme ile oturma yeri yapılmıştır. Bunun dışında tümülüs üzerinde tahribat izi yoktur.
 
PÜRÇÜKLÜHÖYÜK TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Gözbaba Köyünde, köyün kuş uçumu 650 metre güneydoğusunda olup yüksekliği yaklaşık 25 metre, taban çapı 80 metre kadardır. Kerkenez Antik Kentine 1,5 km mesafededir.
 
GÖZBABA TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Gözbaba ve Sarıhacılı köyleri arasında, Sarıhacılı Köyü arazisinde, 1533 metre rakımlı tepenin zirvesindedir. Kerkenez Antik Kentinin kuş uçumu 3 km güneybatısındadır. Yozgat ve Sorgun yolundan ve çevre arazilerden rahatça görünün hakim bir noktadadır.
 
HARAMİ SIRTI MEVKİİ TÜMÜLÜSÜ
7- 8 metre çapında, 50 - 60 cm yüksekliğinde olan tümülüs kaçak kazılar sonucu büyük ölçüde tahrip edilmiş ve düzleşmiştir.
 
DİKİLİTAŞ BOĞAZI DERESİ TÜMÜLÜSÜ
Bahadın Kasabası Salur Mahallesinin 2,5 km güneyinde, vadi içerisindedir. Dairevi bir görüntü arzeden alan yayvanlaşmıştır. Ortasında uzun zaman önce yapıldığı tahmin edilen kaçak kazı sonucu oluşmuş çukurluk dikkat çeker. Mevcut durumu itibarıyla tümülüs olduğu düşünülmektedir.
 
KARADELİ ÇEŞMESİ TÜMÜLÜSÜ
Peyniryemez Köyünün yaklaşık 1,5 km kuzeybatısında tarım alanları kenarında, hafif taşlık ve boz bir alan içerisinde yer almakradır. Doğu, kuzey ve güneyinden dere geçmektedir. Çapı küçük olan tümülüs kaçak kazılarla tamamen tahrip edilmiştir.
 
YAZILITAŞ DÜZ YERLEŞİM ALANI
Yazılıtaş Köyünün 1, 2 km kuzeyinde, Yazılıtaş - Akoluk köyü yolunun solunda, tarım alanları içerisindedir. Tarımsal faaliyet sürdürülen alan batıya doğru yükselmektedir. Yüzeyde eser miktarda Roma, Bizans seramikleri dikkat çekmektedir.
 
İNCENİN DERESİ KÜÇÜK YERLEŞİMİ
Alcı Köyünün yaklaşık 3 km kuzeyinde, yüksek ve uzun bir sırtın güney ucunda, tarım alanları içerisinde yer almaktadır. Muhtemelen tek evre küçük bir yerleşim alanıdır. Küçük bir tepeyi andıran alanın tepe noktasında kaçak kazı çukurları mevcuttur. Çukurda ve çevresinde yapılan incelemelerde seramik parçalarına rastlanmıştır.