YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tek Yapılar ve Anıtlar

KOŞA KÖPRÜSÜ
Aksu ırmağı üzerinde yer alan Koşa Köprüsü yaya yolu ile birlikte 7,40 m genişlikte 35,20 m uzunluğunda ve 5,20 metre yüksekliğindedir. Üç gözlü olan köprünün güney kısmındaki üçüncü gözün 1965-1970'lerde betonarme olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Mayıs 1989 yılında belediyenin yaptığı onarımda bu beton kısım taş ile kaplanmıştır. Köprünün batısında iki köprü mahmuzu bulunmaktadır. Yaya yolu beton tabyedir. Batı cephesinde kemerler arasında üç satır eski yazı kitabesi bulunmaktadır.
 
ŞEFAATLİ ESKİ MAHALLE CAMİİ
Harim kısmı kareye yakın dikdörtgen planlı cami yığma olarak moloz taştan yapılmış, üzeri kesme taş kaplanmıştır. Harimin kuzeyine iki sütun üzerine oturan yuvarlak kemerlerle kare bir alan elde edilmiş ve diğer köşelerde tromplar yapılarak camiin yuvarlak kubbesi bunların üzerine oturtulmuştur. Taş sütunlar üzerinde kare yastıklı başlıklar yer almaktadır. Niş şeklinde mihrabı, ahşap yeni minber ve kürsüsü bulunur. Harim kısmı girişi basık kemerlidir. Son cemaat yerinin önü betonla kapatılmış, bir bölümü hanımlar mahfili olarak kullanılmaktadır. Minaresi çokgen kaideli, soğanımsı şişkin pabuçlu,dilindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Yığma tuğla minarenin külahı sacdandır. Cami duvarlarında iki sıra kemerli pencere dizisi görülmektedir.
 
İSTASYON BİNASI
Bodrum, zemin ve bir kattan oluşan binanın ambar bölümüne geçişi sağlayan doğu ve batıda iki kapısı, bekleme salonunun bir ve gar şefliğinin de iki kapısı vardır. Zemin katta pencereler sivri kemerlidir. Üst kattakiler ise dikdörtgen biçimlidir. Kırma çatılı binanın üzeri kiremitle kaplıdır.
 
DEDELİ KONAĞI
Dikdörtgen planlı, ahşap dikme ve çatkı arası taş dolgulu, kalın ve kaba duvarlı, düz damlı, kırma çatısı kiremitle kaplıdır. Pencereler ahşap lentolu, dikdörtgen şekilli olup doğu ve güney cephelerde yer alır. Giriş kapısı doğu cephede, güney köşeye yakındır. Evin dışı çimento harçlı sıvayla sıvanmıştır. İç kısmında özenli bir ahşap işçiliği görülmektedir. Bir giriş holü ve bir odadan oluşan binanın duvarlarındaki ahşap hatıllar ve dikmeler cephede görülmekte olup bu düzenleme duvarlarda pano görünümü vermektedir. Duvarlar badanalı, taban ve tavan ahşap kaplıdır. Duvar diplerinde ahşap kaplamalı sekiler görülmektedir. Odanın batı duvarını kaplayan ahşap dolabın üzerinde oyma süsleme bulunur. Yine bu duvarda düzgün kesme taştan bir ocak yer alır.
 
TOKMAK HASAN PAŞA CAMİİ
Dikdörtgen planlı alta ve üstte pencere sıraları olan kesme taştan sıvalı ve badanalı beden duvarları vardır. Son cemaat yeri sonradan alüminyum doğrama ile kapatılmıştır. Minaresi sonradan yapılmıştır. 1895 yılında tamir edilmiştir. Ahşap olan kadınlar mahfili son cemaat yerinin üzerine doğru genişletilmiştir. Harim kısmı mihraba gidildikçe kalınlaşan, her biri devşirme taş kaideler üzerine oturtulmuş 8 adet serbest 4 adet yalancı ayak üzerine dikine atılmış ahşap kirişler üstüne ahşap kaplama tavanlıdır. Kırma çatılı yapı kiremitle kaplıdır. Cami içinde boya ile yapılmış süslemeler mevcuttur.
 
KAZLIUŞAĞI KÖYÜ ÇAPANOĞLU CAMİİ
Kareye yakın dikdörtgen planlı, moloz taş ve kaba yonu taş ile kireç harcı, üzeri düzgün kesme taş kaplamalı kırma çatılı üzeri kiremit kaplıdır. Tavanı ahşap kaplamalıdır. Giriş kapısı basık kemerli, alt ve üstte iki sıra yuvarlak kemerli pencereli olup, üstteki pencereler daha küçüktür. Mihrap, dikdörtgen pano içinde niş şeklindedir.
 
CICIKLAR KÖYÜ ESKİ CAMİİ
Kareye yakın dikdörtgen planlı, doğusuna yenisi yapıldığından terkedilmiş bir camidir. Ahşap dikme ve çatkı arası çamur harcı ve moloz taştan yığma, çamur harcından sıvalı ve badanalı bir camidir. Giriş kapısı basık kemerlidir. Harim bütün yönlerde dikdörtgen pencereli, ahşap kiriş üzeri düz damlı, kırma çatılı ve çatısı kiremitle örtülüdür. Ahşap direkler üzerine tamamı ahşaptan küçük bir bakonu olan, korkuluklu ve kuzeybatı köşeden ahşap merdivenle çıkılan kadınlar mahfili bulunmaktadır. Harimin içinde badanalı duvarlar üzerinde panolar halinde bitkisel ve geometrik boya işi süslemeler vardır. Taban kaplaması sökülmüş, sıvalarda bozulmalar görülmektedir.