YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tek Yapılar ve Anıtlar

ESKİ CEZAEVİ (TİFTİK HAN)
Dikdörtgen planlı olup ön ve arka olmak üzere iki girişi bulunan, iki katlı ön cephesi mermer kesme taş ve ocak taşından inşa edilmiş, çatısı kiremitle kaplıdır.Yuvarlak kemerli çift kanatlı büyük kapısı ve kemerli pencereleri vardır. Dış duvarları tamamen kesme mermer kaplıdır. Kapı kemerinin ortasında profilden bir aslan kabartması ve bunun iki yanında çember içerisinde "Maşallah" ve "Subhanallah" ifadeleri yazılıdır. Kapı kemerinin üzerinde üçgen alınlık ve bunun içerisinde kabartma çiçek motifleri bulunmaktadır. İçeride her iki katta dikdörtgen planlı 10 sütunlu revaklı orta ayluya geçilir.Sütun araları kemerli, üst katta tonozludur. Üst kat revak zemini taş odalar ise ahşaptır. Üst katta biri küçük 11 oda bulunmaktadır. Avludan girişin karşısından sağlı sollu iki taş merdivenle arka sokağın seviyesindeki iki kanatlı kapısı olan arka girişe çıkılır. Bina saçakları silmeli, çatısı kiremitle kaplıdır. Üst kat odalardan birinin kapısının üst kısmında 1316 (Hicri) tarihi kabartma şeklinde yazılmıştır. 
 
TATLIZADE BAHRİ BEY KONAĞI
Dikdörtgen planlı ve iki katlı olan yapının bahçeye açılan ön cephesinin giriş kısmı zemin kata yapılmaktadır. Giriş kapısının önünde sütunlu bir revak ve sütunlar yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanmaktadır. Revak üzerinde yuvarlak kemer pencereli, pencere üzerinde duvara yapışık vaziyette ağaç oyma motifi ve çatı kısmı ahşap üçgen alınlıklı bir oda çıkması vardır. Arka cepheden bina tek katlı görünmektedir. Çatısı kiremit kaplıdır. Arke cepheden basit bir kapı ile hole girilmektedir. Hol dikdörtgen planlı genişçe bir salona açılmaktadır. Salonun orta yerinde kare şeklinde, alt kata inen trabzanlı ve ahşap bir merdiven bulunmaktadır. Salona altı oda ile bir kiler kapısı açılmaktadır. Salon ve odaların taban ve tavanları ahşaptır. Salon ve karşılıklı iki odanın tavanlarının kenar kısımları oyuk ve bu oyuklardan kırmızı ve mavi renkler görülmektedir.Aynı zamanda tavanların tam orta yerinde, ağaçtan ince işçiliği olan oyma motifli birer göbek bulunmaktadır. Tavanların tümü ceviz boya ile boyanmıştır.Ayrıca üç ayrı odada ve bir duvarı tamamen kaplayan yüklük tabir edilen ve de ağaç el işçiliği ile yapılmış oyma dolaplar bulunmaktadır. Zemin katın planı ve oda sayısı üst katın aynıdır, ancak tabanı kesme mermer taş kaplıdır.
 
ASKERLİK ŞUBESİ
Dikdörtgen planlı ve iki katlıdır. Zemin kata köşeli mermer sütunlu revaktan girilir. Revakın üstü üst kat giriş balkonunu oluşturur. Balkon üzerindeki ahşap tavanı iki adet yuvarlak ahşap sütun tutar. Sütunlar arasında ince tahta çıtalardan yapılmış 3 kemer ve 2 sarkıt bulunur. Balkon cephesi üçgen alınlıklıdır. Alt katta basit bir kapıyla girilen salon vardır. Salona üç oda açılır. Girişin karşısında bulunan odada bir şömine vardır. Üst kat kapısı düz, kapı üzerinde 2 yuvarlak kemerli pencere, kapının iki yanında da birer büyük pencere vardır.
 
İSTANBULLUOĞLU (KİLİSE) CAMİİ
Avlu içerisindeki cami dikdörtgen planlıdır. Kesme taştan inşa edilmiştir. Girişte yuvarlak kemerli narteks sonradan kapatılarak sağlı sollu birer oda yapılmıştır. Narteks üç kemerlidir. Köşelerdeki sütunlar köşeli, ortadakiler yuvarlaktır. Güneydeki çan kulesi üzerine sonradan minare yapılmıştır. Minare girişi dışarıdan sağlanmaktadır. Çatı kenarları hafif dışa taşkın üzeri beşik çatılı ve kiremitle kaplıdır. İçerisi üç nefli ve tavanı tonozludur. Arka cephe üç bölümlü apsisi vardır.
 
KİLİSE
Nartekste ortadaki iki sıra çiftli olmak üzere dört sıra sütun bulunmaktadır. Ancak girişin sağ kısmı ile narteksin bütün tavan kısmı tamamen çökmüştür.Kemerler ortadan iki adet yuvarlak, yanlarda ise iki adet köşeli taşlarla birbirine bağlanmıştır. Giriş kapısı yuvarlak kemer süslemeli ve kapı üzerinde 11, çerçeve altında 2 satır Grekçe kitabe mevcuttur. Kitabede " Bu Tiphlosun kapısından Likeyler.....tarihte geçmişlerdir" yazılıdır.Kilisenin iç kısmı dikdörtgen planlı olup, tabanı taş döşemelidir.Kilisenin içerisinde kiliseyi doğu, batı doğrultusunda üç eşit parçaya bölen sekiz adet yuvarlak sütun bulunmaktadır. Sütunlar birbirlerine yuvarlak kemer ve ağaç hatıllarla bağlanmıştır. Kilisenin iç kısmındaki sıva üzerinde yer yer haç ve geometrik süslemeler gözükmektedir.
 
HAMİ TÜZÜN DÜKKANLARI
Kare planlı olan binanın ön cephesi tümüyle mermer taştan, duvarlar ocak taşından inşa edilmiştir. Ön cepheden tek katlı, arka cepheden iki katlıdır.  Ön cephede iki ayrı giriş kapısı iki ayrı odaya açılmaktadır. Kapılar yuvarlak kemerli, kemEr ve kapı pervazları ay-yıldız armut ve geometrik motiflerle süslüdür. Arka cephede de iki yuvarlak kemerli olan kapılar doğrudan zemine açılmaktadır. Ön cephedeki kapıların yanlarında ikişerden dört adet yuvarlak kemerli ve süslemeli olan pencereler demirlidir. Çatı kısmı hafif dışa taşkın ve yivli olup, kiremit kaplıdır. İç kısım sonradan değişikliğe uğramış, halen dükkan olarak kullanılmaktadır.
 
PRATİK KIZ SANAT OKULU (AKDAĞMADENİ LİSESİ)
Dikdörtgen planlı ve iki katlı olan bina kesme mermer ve ocak taşlarından inşa edilmiştir. İki yönde dörder basamakla çıkılan girişin önünde iki sütun olup bunlar üst kat balkonu tutar. Balkonun çatısı da 2 sütunla desteklenmiştir. Saçaklar dışa taşkın ve yivli olup çatısı kiremitle kaplıdır. Ön cephede her katta 6'şar yuvarlak kemerli pencere, arkada ise 7'şer pencere bulunmaktadır. Yan cephelerde her katta bulunan 3'er pencereden ortadakiler örülerek kapatılmıştır.
 
ORTAOKUL
Kuzey güney doğrultusunda, dikdörtgen planlı, tamamı kesme taş kaplamalı, tek katlı bir yapıdır. Giriş eyvanlı olup cephede iki sütun ve bunların arasında sivri ve basık kemerler bulunmaktadır. Mermer gömme levhada adliye logosu ve altta "Adliye Sarayı" yazısı dikkat çeker. Doğu cephesi düz, batı cephesinde iki oda dışa taşkındır. Pencereler basık kemerli ve kilit taşları da dışa taşkındır. Saçaklar silmeli ve dışa taşkın kırma çatılı, çatı üzeri kiremitle kaplıdır. Giriş basık kemerli kapıdan sağlanmaktadır. Girişte büyük bir hol ve buna açılan sınıflar bulunmaktadır.
 
SAĞLIK OCAĞI - KÜPÇÜOĞLU EVİ
Kare planlı olan bina iki katlı olup dış yüzeyinin köşe taşları kapı ve pencere kemerleri düzgün kesme mermer taştan, diğer kısımları basit mermerden yapılmıştır. Giriş kapısının önünde sekizgenli ve düz başlıklı iki mermer sütun ve girişin üstünde aynı özellikte olmak üzere bir balkon mevcuttur. Giriş ve balkon kapısı yuvarlak kemerli, ön cephede alt ve üst katta altışar adet yuvarlak kemerli ve demirli pencere vardır. Sol yan cephede yuvarlak kemerli ve basamaklı bir giriş kapısı ve üst katta da balkon kapısı bulunmakta ancak balkon yıkılmış, sadece üç adet balkon taşıyıcısı vardır. Alt katta beş, üst katta altı adet yuvarlak kemerli ve demirli pencere mevcuttur. Arka cephede balkon olması muhtemel ve üst katta olan büyükçe bir niş mevcuttur. Sağ yan cephede bahçeye açılan ahşap bir kapı mevcut ve pencerelerde diğer yan cephenin özelliklerini taşımakta, çatı kiremitle kaplıdır. Binanın iç kısmı: Basamaklı ve eyvanlı bir girişten geniş salona girilir. Salon tabanı sonradan taş üzerine beton dökülmüştür. Tavanı ise kabartma süslemelidir. Salona altı kapı açılmakta ayrıca başka bir kapıdan yukarı kata çıkan ahşap ve trabzanlı merdivene geçilmektedir.
 
PTT BİNASI
Dikdörtgen planlı, ön cepheden tek katlı ve cephe düzgün kesme mermerden yapılmış, üç adet üçgen alınlığı ve bunların ortasında birer yuvarlak penceresi olan binanın orta alınlığında bir yanlardakilerde ikişer kitabesi vardır. Bina arka sokakta iki katlı görülmektedir. Önde basık kemerli iki kapı ve 6 pencere bulunur.
 
ZİRAAT BANKASI
Dikdörtgen planlı, mermer ve kesme taştan inşa edilmiş iki katlı bir yapıdır. Ön cephe orijinalliğini büyük ölçüde korumuş, diğer cepheler ve iç kısım sonradan sıvanmış ve boyanmıştır. Zemin katta iki ayrı giriş olup biri zemin, diğeri üst kata çıkar. Zeminde sekiz adet pencere bulunur. Üst katta iki cumba üçer adet eliböğründe ile desteklenmektedir. Cumba üstlerinde birer üçgen alınlık ve bunların ortasında birer yuvarlak penceresi bulunur. Arka tarafta dörtgen planlı havuzu olan bir bahçeye sahiptir.
 
YUKARI MAHALLE KİLİSESİ
Üç nefli, moloz ve kaba yonu taştan kireç harcı ile yığma inşa edilmiştir.Pencere ve kapı çevreleri düzgün kesme taştan yapılmıştır. Nefleri yüksek yüksek kaideli taş sütunları yuvarlak tonozlarla örtülüdür. Apsisi ise dışa taşkındır. Orta nef tonozu daha yüksektir. Doğudan pencere açıklıkları vardır. Yapının narteks kısmı yıkılarak yerine konut inşa edilmiştir. Ancak narteksten her nefe bir giriş olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde bütün yönlerden konut ve ahırlarla çevrili yapının kuzey nefinden apsisin yanında yeni bir giriş açılarak depo, odunluk ve kiler olarak kullanımı sağlanmıştır. İçi sıvalı olan yapının sıvaları üzerinde yer yer fresk kalıntıları görülmektedir. Narteks yönünde tonozların batı kısmı da yıkık durumdadır.
 
MUŞALİ KALESİ KÖYÜ BÜYÜKMAHALLE CAMİİ
Duvarları kaba yonu veya moloz taştan, köşeleri pencere ve kapıların söveleri ve lentoları düzgün kesme taştan, bol kum katkılı kireç harcıyla yığma yapılan camiin üstü kırma çatılıdır. Çatı kiremitle kaplıdır. Girişi basık kemerli kapılı olup kapı üzerinde bir kitabe yer alır. Mahfil ve tavan ahşaptır. Tavan ortasında içiçe geçmiş çokgenlerin ortasında üzeri boyalı göbek vardır. Mihrabı dörtgen bir pano içerisinde bulunan bir niş şeklinde, taştan ve sadedir. Minber ahşap, son cemaat kısmı kapalı, sonradan yapılmış tek şerefeli minaresi vardır. Bahçe duvarında iki adet devşirme kitabe vardır.
 
MUŞALİ KALESİ KÖYÜ ALİ ŞİR ZAVİYESİ
Kareye yakın dörtgen planlı olarak kuzey güney doğrultusunda, beden duvarları moloz taştan yığma, yer yer devşirme kesme taş bloklarla yapılmıştır. Üç duvarda farklı büyüklüklerde penceresi vardır. Üzeri iki devşirme sütun üzerine ahşap direkler üzerindeki yastıklara oturan yatay, düşey ve diyagonal direklerin taşıdığı kırma çatı ile kapatılmış, çatı kiremitle kaplanmıştır. Yapının iç kısmı üç kademelidir. Orta kademede bir üst kademede iki olmak üzere ahşap kaplı üç sanduka bulunur. Doğu duvarında kesme taştan bir niş bulunur. Ziyaretçi kısmı ahşap tabanlıdır.
 
MUŞALİ KALESİ KÖYÜ HACI YAHYA ÇEŞMESİ
Düzgün kesme taştan, haznesi dikdörtgen planlı, üstü geniş dışa taşkın profiller şeklinde kademeli ve basık semerdam formunda örtülü bir çeşmedir. Yalak moloz taştandır.
 
MUŞALİ KALESİ KÖYÜ ÜŞÜDÜM BUYDUM TÜRBESİ
Dikdörtgen planlı türbe zemin kotundan yaklaşık 80 cm aşağıdadır. İçerisinde bir adet hanım sandukası bulunmaktadır. Duvarları moloz taştan kireç harçlı yapının üstü beşik çatı ile kapatılmıştır.
 
KARAPİR KÖYÜ KİLİSESİ
Köy merkezindeki kilise üç neflidir. Apsisin iki yanındaki neflerin doğu uçları da yarım daire formludur.Nef içlerinde ve apsiste küçük dikdörtgen pencereler bulunur. Kuzey ve güney duvarlarda içten bir niş şeklinde içerisinde iki kat pencere dizisi olan boşluklar bulunur. Yıkılmış olan üst örtü muhtemelen düz ve ahşaptır. Narteks tamamen yıkılmıştır. Her nefe ayrı bir girişi olduğu anlaşılmaktadır.
 
BULGURLU KÖYÜ TÜRBESİ
Köyün 2 kilometre kadar güneybatısında, Kirsinkavağı Köyü yolunun sağındaki küçük doğal bir tepe üzerinde sekizgen planlı olarak moloz ve kesme taştan kireç harcı ile yığma olarak yapılmıştır. Dışı düzgün kesme taş kaplamadır. Mezar odasının üstü beşik tonozla örtülmüştür. Yıkılmış üst örtü muhtemelen kubbe veya koniktir. Batı cephesinde düzgün kesme taştan kapı açıklığı vardır. Duvarların üst kesimleri kısmen yıkılmıştır. Mezar odası veya sandukaya ait hiçbir iz görülememektedir.
 
HALHACI KÖYÜ KİLİSE KALINTISI
Üç nefli, küçük, moloz taştan ve kireç harcıyla yığma olarak yapılmış kilise yıkık durumdadır. Halhacı köyünün yaklaşık 1-1,5 km güneybatısında Köykarşısı Sırtında, Yoncalık ve Köyaltı Derelerinin birleştiği yere doğru uzanan burnu üzerindedir.
 
KARADİKMEN KÖYÜ MEŞE AĞACI
Türü : Quercus Petraea (Sapsız Meşe), Boyu: 13 m, Tahmini Yaşı: 500, Gövde Çapı: 1,40 m, Gövde Çevresi :4,20 m, Tepe Tacı Genişliği: 24 m Dalsız Gövde Yüksekliği 1,60 m.    Tekke Tepesi Mevkiindeki ağaç geniş bir tepe tacı oluşturmuştur. Ur-şişlik, mantar yada kovuk oluşumu gibi hastalık belirtisi görülmemektdir.
 
ÜMMET ARSLAN EVİ
Bina dikdörtgen planlı olup, dış cephesi kesme taş kaplıdır. Güneydoğu cephede beşik kemerli kapı ve bunun yanında biri sonradan kapı olarak açılmış ikişer adet basık beşik kemerli pencereler bulunur. Pencere ve kapı söveleri dışa taşkındır. Yan cephede benzer dört pencere vardır, ancak biri kapı olarak açılıp tahrip edilmiştir. Çatının yarıdan çoğu yıkılmış haldedir. İç sıvaları dökülmüştür.
 
PERVİN COŞKUN EVİ
İki katlı yapının zemin katı moloz taş malzeme le örülmüştür. Birinci katın dış cepheleri önde çamur sıvalı arka cephede beton sıvalıdır. Batı yöndeki zemin kat giriş kapısından eve girilir. Girişin üzerinde 1. katın çıkma kısmı bulunur. Bu çıkmada iki adet dikdörtgen pencere yer alır. Çıkma ahşap destekler üzerine oturmaktadır.Zemin kat tabanına beton dökülmüştür. Zemin kat tavanları mertekli, odalarda ocaklar yer alır. Üst kata sofadaki ahşap merdivenle çıkılır. Odalara açılan kapılar ahşap ve işçiliklidir. Üst kat güneydeki odada bulunan gömme dolabın orta kısmı nişli ve ince işçiliklidir.