YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Termal Turizm

 SARIKAYA KAPLICALARI

  Sarıkaya Roma Hamamı Resim1.jpg
       
   "Bakanlar Kurulu Kararıyla Termal Turizm Merkezi” olarak ilan edilmiştir. Yozgat’ın 77 Km. Güneydoğusundaki Sarıkaya İlçe merkezinde bulunan kaplıca suları florür içeren oligometalik sular grubundan olup, 48 °C sıcaklığa ve 28 lt/sn. debiye sahiptir (Kaplıca suyunun çıkış sıcaklığı 48 C olup dinlendirme yöntemi ile 38-40 °C’de kullanılmaktadır). Kaplıcada Tedavi Olunan Hastalıklar = Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu analizler sonucunda kaplıca suyunun aşağıdaki hastalıklara iyi geldiği raporlarla onaylanmıştır.

 1- Romatizmal Ağrılar
 2- Artroz (Eklem Kireçlenmeleri)
 3- Kalça-Eklem Kireçlenmeleri
 4- Deyeneratif Romatizmalar
 5- Bel Fıtıkları ve Buna Bağlı Siyatik Ağrılar
 6- Ağrılı Kadın Hastalıkları
 7- Kadınların Enfeksiyon Sekeline Bağlı Olarak Süregelen Akıntılar
 8- Spastik Ağrıları
 9- Spastik Kolitler
10- Böbrek Taşlarının Düşmesinde Üreter üzerinde Spazmolitik Etki
11- Karaciğer ve Safra Kesesi Taşları
12- Cilt Hastalıkları Hekim kontrolünde kaplıca suyu yukarıdaki rahatsızlıklarda destekleyici ve tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.

Sarıkaya kaplıcaları bünyesinde, Bakanlığımız İşletme Belgeli 3 yıldızlı Termal Otel bulunmaktadır. İlçeye karayolu ile ulaşım sağlanmaktadır. İlimizin önemli kaplıca merkezlerinden biri olan Sarıkaya kaplıcaları tarihi açıdan da çok önemlidir. Kaplıca Merkezinde Roma döneminden kalma tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Buranın Roma dönemine ait antik ismi “Basilica Therma (Aqua Sarvenae)” isimli antik kentin olduğu söylenmekte ve antik dönemde de buranın önemli kaplıca merkezi olduğu yapılan araştırmalar sonucu bilinmektedir. O döneme ait kaplıca ile ilgili aşağıdaki efsane anlatılmaktadır. Sarıkaya Kaplıcalarının Efsanesi (Kral Kızı Hamamı) Roma Kral Kızı Hamamı diye bilinen Sarıkaya Kaplıcaları’nın efsanesi halk arasında şöyle anlatılır: Kayseri'de oturan Roma krallarından birinin kızı amansız bir hastalığa yakalanır. Kral kızını birçok hekimlere götürür, tedavisi için her şeyi yapar. Ama güzelliği dillere destan bu kızın derdine çare bulunamaz. Kızın hastalığı gün geçtikçe ilerlemekte, kız artık yürüyemez bir haldedir. Ayakları tutmamaktadır, dizleri küt olmuştur. Bugünkü adıyla kızın hastalığı romatizmadır. O günlerde Sarıkaya sazlık ve bataklıktır. Sıcak suyun olduğu yerde küçük bir gölet oluşmuştur, balçık halinde çamurlu bir hamamdır burası. Kral küçük kızını son çare olarak bu sıcak suyun bulunduğu yere gezsin diye gönderir. Artık ömrünün sayılı günlerini yaşayan zavallı kız avunmak için bu çamurlu gölet kenarında dolaşmakta, zaman zaman da arkadaşlarıyla çamurlara girmektedir. İşte gezmek ve avunmak için girdiği çamurlar ve sıcak su kıza iyi gelir. Bir müddet burada kalır, gün geçtikçe kızın hastalığı iyi olmaya başlar. Küt dizleri açılır; yavaş yavaş adım atmaya, yürümeye başlar. Sonunda tamamen iyileşen güzel kızın buradaki sıcak sudan iyi olduğu anlaşılır. Bunun üzerine kızın babası kral, buraya mermerden bir havuz yaptırır, etrafını kesme büyük taşlarla çevrilir, önceleri kimsenin olmadığı bu havuz çevresinde bir şehir oluşur. Kralın kızının adı bu yeni şehre verilir. Yetmiş bin nüfuslu bu şehrin adı "Öper" veya "Hoperi"dir. Bu büyük şehir bir deprem sonucu yok olmuştur, sadece hamamların olduğu yer kalmıştır.


SORGUN KAPLICALARI
 

"Bakanlar Kurulu Kararıyla Termal Turizm Merkezi” olarak ilan edilmiştir. Yozgat’ın 34 km. doğusundaki Sorgun İlçesinde bulunan kaplıca sularının Klorlü Sülfatlı, Sodyum Klorür, Sodyum Sülfat sular grubundan olduğu, 50 – 60 °C arasında bir sıcaklığa ve 40 lt./sn. debiye sahip olduğu bilinmektedir. = Kaplıcada Tedavi Olunan Hastalıklar = Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu analizler sonucunda kaplıca suyunun aşağıdaki hastalıklara iyi geldiği raporlarla onaylanmıştır. Kaplıca suyu hekim kontrolünde “inflamatuvar romatizmal hastalıkların kronik dönemlerinde; kronik bel ağrısı, eklem hastalıklarının; miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji, sendromu gibi yumuşak doku hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında, kronik dönemdeki nörolojik rahatsızlıklarda rehabilitasyon amacıyla, stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında” destekleyici ve tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.
 
BOĞAZLIYAN KAPLICALARI   

  "Bakanlar Kurulu Kararıyla Termal Turizm Merkezi” olarak ilan edilmiştir. Boğazlıyan İlçemiz, İlimizin 95 Km. güneyinde yer almaktadır. Kaplıca alanı İlçeye 3 Km. mesafedeki Bahariye Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Kaplıca Suyu sıcaklığı 32 - 44 °C arasında olup, 320 lt/sn. debiye sahiptir. = Kaplıcada Tedavi Olunan Hastalıklar = Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu analizler sonucunda kaplıca suyunun aşağıdaki hastalıklara iyi geldiği raporlarla onaylanmıştır.

1- Romatizmal Ağrılar
2- Kırık-Çıkık Rahatsızlıkları
3- Kadın Hastalıkları
4- Kronik Bronşit, Üst Solunum Yolları Rahatsızlıkları
5- Safra Kesesi Taşları
6- Karaciğer ve Mide Rahatsızlıkları
7- Ağrıların Dindirilmesinde Etkili Olmaktadır.

Hekim kontrolünde kaplıca suyu yukarıdaki rahatsızlıklarda destekleyici ve tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir. Kaplıca sahasına yeni yatırımlar başlamıştır. İlçeye karayolu ile ulaşım sağlanmaktadır.

YERKÖY KAPLICALARI
 


"Bakanlar Kurulu Kararıyla Termal Turizm Merkezi” olarak ilan edilmiştir. Yozgat’ın 41 Km. batısındaki Yerköy İlçesinde bulunan kaplıca sularının Klorlü Sülfatlı sular grubundan olduğu ve 44 °C sıcaklığa sahip olduğu bilinmektedir. = Kaplıcada Tedavi Olunan Hastalıklar = Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu analizler sonucunda kaplıca suyunun aşağıdaki hastalıklara iyi geldiği raporlarla onaylanmıştır.

1- Nevrit,
2- Nevralji,
3- Kırık-Çıkık Sekelleri,
4- Kadın Hastalıkları,
5- Romatizmal Hastalıklar,
6- Kronik Romatizmal Hastalıklar,
7- Çeşitli Ağrılar,
8- Cilt hastalıkları Hekim kontrolünde kaplıca suyu yukarıdaki rahatsızlıklarda destekleyici ve tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir.
Kaplıca alanında Belediye belgeli tesis bulunmaktadır. İlçeye ulaşım hem karayolu ile hem de tren yoluyla sağlanmaktadır.