YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Dünya’nın En Eski Mozaiği YOZGAT’ta Bulundu!

      Pisa Üniversitesi’nden Dr. D’agostino, Cambridge Üniversitesi yayını olan Antiquity dergisindeki makalesinde Uşaklı Höyük mozaiklerini ilk çok renkli mozaikler olarak değerlendirdi.
    Kayıp Hittit şehri Zippalanda olduğu düşünülen Yozgat’taki Uşaklı Höyük arkeolojik sit alanında bulunan döşemenin, nispeten ilkel olsa da bilinçli olarak geometrik şekiller oluşturularak yapılan bir yer mozaiği olduğu kaydedildi. Mozaik, Hitit panteonunda yer alan fırtına tanrısına adanmış olabileceği düşünülen bir binanın avlusunda ortaya çıkartıldı.

    Farklı büyüklük ve düzensiz şekillere sahip 3.147 adet taştan oluşan 3 metreye 7 metrelik bir alana döşenmiş olan geometrik desenli döşeme tasarımı, mozaiğin bilinen en eski örneği olarak yorumlandı. Açıklı koyulu renklerle düz ve birbirine temas etmeden yerleştirilmiş taşların, birbirine kontrast oluşturan geometrik desenler ortaya koyduğu belirtildi.
   Uşaklı Höyük, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Taşlık köyü yakınlarında, Kerkenes dağının eteklerindeki verimli ovada bulunmaktadır. Toplam 10 hektarlık bir düzlük ile 2 hektarlık bir tümsekten oluşan yumurta şeklindedir. Hititlerin başkenti Hattuşaş’a iki günlük yürüme mesafesindeki Zippalanda adlı diğer önemli bir Hitit kenti olduğu ve Fırtına tanrısına ibadetlerin yapıldığı dini bir merkez olduğu düşünülmektedir.

   MÖ 3 binli yıllara tarihlenen höyükten şu ana kadar Hitit dilinde yazılmış çivi yazılı tabletler, biri tapınak diğeri saray olmak üzere iki anıtsal yapı ve binlerce parça seramik çıkartılmıştır. Ele geçirilen tabletlerle de yerleşimin Hitit dönemindeki önemi doğrulanmıştır. MÖ 14. yy’a tarihlenen çivi yazılı tabletlerin birisi mitolojik bir metin içeriyor. Uzmanlar metinde Sümer tanrıçası İştar onuruna düzenlenen bir şenlik kapsamındaki tören etkinliklerinden bahsedildiğini belirtiyor. Diğer tabletlerin ise şehir idaresi ile ilgili olduğu söyleniyor.

Yozgat Valisi Ziya POLAT Dünyanın En Eski Mozaiğinin Bulunduğu Uşaklı Höyükte İncelemelerde Bulundu

    Yozgat Sorgun Büyüktaşlık Köyü sınırları içerisinde yer alan Uşaklı Höyükte, yapılan son kazılarda dünyanın en eski mozaiği bulundu.
   Y
ozgat Valisi Ziya Polat, Bakır Taş Çağı’nın sonlarından modern çağlara kadar uzanan 7 bin yıllık Uşaklı Höyükte yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek, Kazı Başkanı Anacleto D’agostino’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
   Uşaklı Höyükte keşfedilen ve farklı büyüklük ve düzensiz şekillere sahip 3 bin 147 adet taştan oluşan, 3 metreye 7 metrelik bir alana döşenmiş olan geometrik desenli döşeme mozaik, 3 bin 300 yıllık tarihi ile dünyanın en eski mozaiği olduğu bilinmekte.


  • Yozgat Sorgun Büyük Taşlık Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Uşaklı Höyüğü’nde Yapılan Kazı Çalışmaları
  • Yozgat Sorgun Büyük Taşlık Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Uşaklı Höyüğü’nde Yapılan Kazı Çalışmaları
  • Yozgat Sorgun Büyük Taşlık Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Uşaklı Höyüğü’nde Yapılan Kazı Çalışmaları
  • Yozgat Sorgun Büyük Taşlık Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Uşaklı Höyüğü’nde Yapılan Kazı Çalışmaları
  • Yozgat Sorgun Büyük Taşlık Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Uşaklı Höyüğü’nde Yapılan Kazı Çalışmaları
  • Yozgat Sorgun Büyük Taşlık Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Uşaklı Höyüğü’nde Yapılan Kazı Çalışmaları
  • Yozgat Sorgun Büyük Taşlık Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Uşaklı Höyüğü’nde Yapılan Kazı Çalışmaları
  • Yozgat Sorgun Büyük Taşlık Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Uşaklı Höyüğü’nde Yapılan Kazı Çalışmaları
  • Yozgat Sorgun Büyük Taşlık Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Uşaklı Höyüğü’nde Yapılan Kazı Çalışmaları
  • Yozgat Sorgun Büyük Taşlık Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Uşaklı Höyüğü’nde Yapılan Kazı Çalışmaları