YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sertifikalandırma İşlemi Ücretlerine Ait Ödemeler “E-TAHSİLAT SİTEMİ” Üzerinden Yapılacak

     “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, kamu idarelerinin; yürüttükleri hizmetlere ilişkin başvuruların elektronik ortamda da yapılmasına, sürecin başvuru sahibince izlenebilmesine ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik tedbirleri alması ve hizmetin e-Devlet Kapısına entegrasyonunun sağlaması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
      Bu kapsamda Bakanlığımız Telif Hakları Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Sertifika İşlemi” için yapılan başvurular 2018 yılından itibaren e-devlet üzerinden kabul edilmeye başlanmıştır. Söz konusu işlemlere ilişkin başvuruda, başvuru sahipleri işlem ücretinin yatırıldığını gösterir dekontunu tarayıp sisteme aktarmak suretiyle başvurularını tamamlayabilmekteydi.
     Konuya ilişkin olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımızın müştereken yürüttüğü çalışma neticesinde, sertifika işlemi ücretinin e-tahsilat sistemi ile ödenmesine imkân sağlayan dijital geliştirmeler yapılmıştır.
    Uygulamanın vatandaşlarımızın erişimine sunulması ile birlikte başvuru sahipleri “sertifika ödemelerini” başvurunun tamamlanmasının ardından adına belge düzenlenecek kişinin T.C. Kimlik Numarası (Gerçek Kişiler) / Vergi Kimlik Numarası (Kamu Kurumu, Şirket, Dernek, Vakıf, Sendika vb.) ile Kamu Bankalarının (Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası) internet bankacılığı, ATM veya gişeleri ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mal Müdürlükleri ve Muhasebe Müdürlükleri üzerinden 15.12.2020 tarihi itibariyle“e-tahsilat sistemi” ile ödeme işlemlerini yapacaklardır.
     Bu çerçevede, Sertifika işlem ücretleri 15.12.2020 tarihi itibariyle“e-tahsilat sistemi” üzerinden ödenecektir. Bu tarih itibariyle başvuru sahiplerinden banka dekontunun taranmasına ve aslının ya da onaylı örneğinin gönderilmesinin talep edilmesine lüzum kalmayacaktır.