YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Telif Hakları Sertifika Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Resmi Gazete’de Yayınlandı

   Fikrî mülkiyet haklarının korunması, etkin bir şekilde takibinin sağlanması ve yürütülen sertifika uygulamasının geliştirilmesi amacını taşıyan “Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 06/07/2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır.
     
Yeni sertifikalandırılan yerler bakımından geçiş sürecinin tanınması amacıyla Yönetmelik değişikliği 01/01/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.
     Sertifika Yönetmeliği kapsamında sertifika yükümlülüğüne tâbi olan yerler yeniden düzenlenmiş ve sertifika başvuru süreci kolaylaştırılmış olup yapılan başlıca değişiklikler şunlardır:

>Sertifikalandırılacak yerler arasına;

  • Güzel sanat eserlerinin satışını yapan yerler ve sanat galerileri,
  • Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltıldığı yerler,
  • Film ve fonogram yapımcıları,
  • Boş taşıyıcı materyallerin üretimini yapan yerlerde eklenmiştir.

>Film gösterimi yapılan yerler ise hâlihazırda 5224 sayılı Kanun kapsamında kayıt altında bulunduğundan bu yerler bakımından sertifika yükümlülüğü kaldırılmıştır.
>
Film ve fonogram yapımcılarının sertifika yükümlüsü haline getirilmesiyle birlikte bu kişilere Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak verilen yapımcı belgelerinin yerini sertifika almıştır.  Söz konusu değişikliğin bir uzantısı olarak Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte de değişiklik yapılmıştır.
>
Sertifika başvuruları, e-Devlet üzerinden yapıldığından, elektronik başvuru sistemi üzerinden gerekli bilgilerin beyan edileceği düzenlenmiş, sertifika yükümlülüğüne tâbi yerlerin telif hakları alanında farkındalığının artırılması amacıyla ise «Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklara riayet edileceğini taahhüt ederim» şeklinde bir beyan zorunluluğu getirilmiştir.
>
Kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla bazı belgelerin (ticaret/esnaf odası faaliyet belgesi, sicil gazetesi, işyeri açma ruhsatı, sertifika ücretine dair banka dekontunun aslı, dernek tüzüğü/vakıf senedi) sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.
>
Fuar, festival veya kültürel nitelikteki diğer etkinliklerin düzenlendiği alanlarda yapılan satışa ilişkin sertifika uygulaması “Geçici Satış Sertifikası” ismiyle sürdürülecek olup kültürel etkinlik sertifika başvuru belgeleri ile fuar-festival sertifika başvuru belgelerinin aynı olması amacıyla etkinliği düzenleyen firma veya kuruluştan alınacak belgenin sunulması yeterli olup söz konusu sertifika bakımından e-devlet üzerinden başvuru yapılması imkânı getirilmiştir.

    Konu hakkındaki Yönetmelik ve Bakanlığımız yazısına aşağıdaki linklerden erişilebilir.