YOZGAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Basit Konaklama Tesisleri ve Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesi Hakkında Duyuru

     2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 18.07.2021 tarihli ve 7334 sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.07.2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazetede, Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik ise 25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

     Bu kapsamda, 7334 sayılı Kanunla 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa eklenen geçici 11 inci maddenin birinci fıkrasında “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilir. Aynı süre içerisinde turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerinin basit konaklama turizm işletmesi belgesi alması zorunlu değildir.”

     Bu maddenin üçüncü fıkrasında ise; “Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleri faaliyette bulunamaz. Bu tesislerin, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir.” hükümleri yer almaktadır. Buna göre süresi içerisinde başvuru yapmayan tesislere ek süre verilmeyecektir.

       Bu nedenle, söz konusu yönetmelik kapsamında İl ve İlçe sınırlarımız içerisinde Belediyesinden "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" almış olan Otel, Motel, Hotel, Apart, Pansiyon vb. tüm konaklama tesislerinin ilgili yönetmelik kapsamında; Yönetmelik ekindeki aşağıdaki “Başvuru Dilekçesinin” doldurularak ekleriyle birlikte Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No: 57 Yeni Hükümet Konağı Kat:3 adresinde bulunan Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne”  şahsen veya posta yolu ile en geç 28.07.2022 tarihine kadar başvurularını yaparak “Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesini” almaları gerekmektedir. Süre uzatımı olmayacak olup en geç bu tarihe kadar Turizm İşletme Belgesini almayan tüm konaklama tesislerinin “Ruhsatları” Bakanlıkça yapılacak bildirim üzerine "Yetkili İdare" tarafında iptal edilecektir. 

     
İlgililere duyurulur.

1- Başvuru Dilekçesi
2-
Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik